Cambiar a castellano Cambiar a galego
A fonte veciñal dos Muiños, está olvidada
En Ribeira a 14 de Enero de 2015

O PSdeG-PSOE de Ribeira, pon en coñecemento a situación de abandono da Fonte veciñal, situada no lugar dos Muiños, en Oleiros.

fuente de os muiños - oleiros - deteriorada

Os veciños e beneficiarios afectados desexan que se reparen os daños causados na fonte pública, un elemento arquitectónico urbán con fin utilitario.
Como consecuencia dun golpe, posiblemente dalgún vehículo tractor, fai agora uns dous meses, causáronse daños importantes na fonte veciñal.
Compróbase que as pedras que conforman a estructura están movidas, motivado a un forte impacto contra o pilón.
Esta fonte, así como a de Moldes, é frecuentada por moita xente, que se abastece aquí da boa e preciada calidade da auga do manancial.
Probablemente, e debido a deixadéz da autoridade competente no arranxo, o lugar está notando os efectos do abandono, e estáse observando a acumulación de botellas de plástico vacías, verdín no interior da pila, e papeles e bolsas nos arredores.
Chegados aquí, un pregúntase, ¿non ten coñecemento deste siniestro, e do daño causado, o Concello ou, mais ben, a persoa responsable? ¿Por qué non se repara en tempo e forma, sin ter que chegar a convertir o lugar nun vertedeiro? ¿Non temos, dentro do Concello, una persoa encargada da reclamación de siniestros sobre bens e/ou mobiliario público, xa sexan farolas, bancos ou sinais indicadoras?
Este é un lugar de encontró que propicia as relacións sociais da comunidade.
Polo exposto, pregámoslle ao sr. Alcalde do Concello de Riveira, que tome as medidas oportunas para restablecer e restaurar a estructura da fonte, e así tamén evitar outros posibles accidentes; e, a maiores, que teña a ben colocar un contenedor de recollida de plástico polo sur da fonte.

fuente de os muiños - oleiros - deteriorada

Iniciativas presentadas polo PSdeG-PSOE no pleno 24 de febrero de 2014
En Ribeira a 25 de Febrero de 2014

 

 

Proposición cumplimiento de la Memoría Histórica

Mejoras en Laxes

Propues de mejoras en puerto de Corrubedo

Pregunta sobre las cámaras de vigilancia de Ribeira

Pregunta por los problemas de conectividad a internet en la biblioteca

Ruego referente a la playa do prado

MIL DÍAS DE GOBERNO DO PP NO CONCELLO DE RIBEIRA.
En Ribeira a 05 de Febrero de 2014

Dicía un ministro franquista a un díscolo cidadán que lle negaba os seus logros, que había que ler máis periódicos e viaxar menos. A bondade dun goberno está nas noticias do xornal amigo  e, para máis bombo,  están os gastos en propaganda.

Dá conta o Alcalde do seu mil días de estancia no Concello e comeza falando de transparencia, pero o Alcalde confunde o medio. A transparencia está contemplada na aplicación do regulamento orgánico do Concello e o seu articulo 129, o cal establece a obrigación de celebrar cada ano, un pleno para debater sobre o estado da cidade. Aí é onde se debe dar conta da xestión pública realizada pola alcaldía e non a publicación dun panfleto propagandístico e comercial,  onde máis parece un ranking de empresas construtoras no campionato de “contratos dedociados”, por non pensar nun álbum de fotos de familia.

Por non falar dos futuribles proxectos que nos anuncia, ou das obras do goberno galego ou da deputación da Coruña. Todo lle vale ao alcalde para dar conta do mil días á fronte da Corporación Municipal. Dous anos que viran exclusivamente no manido Riveira Atlántica, proxecto herdado da lexislatura anterior.

Hoxe, nunha democracia, manter estes costumes demostra un baixo concepto da intelixencia dos cidadáns. A ver si decatámonos que é o cidadán quen examina e hoxe  xa sabe como facelo. É insultante que o gobernante utilice exames preparados á medida dos seus intereses.

Os veciños, algúns aínda cantan as marabillas do señor, son os que sofren as ineficiencias demostradas por este equipo de goberno na xestión do orzamento municipal e teñen o dereito de preguntar como e cando queiran. Darlle as respostas enlatadas e en cor é un desprezo.

 Falemos da verdadeira xestión do proxecto de Riveira Atlántica. A praza de abastos, o centro cultural de Oleiros, o plan de mobilidade, etc. Un proxecto que tiña que estar finalizado en decembro e para o cal se contrato unha asesoría técnica por 280.000€.

Ou falemos da xestión tributaria do IBI, que lle custa aos veciños 300.000€ que pagamos á deputación para que nos vire un recibo” que perfectamente poderían facer os servizos económicos do Concello.

Xa nos esquecemos do tumultuoso proceso da construción e xestión  da gardería? Ou do interminable pavillón de Palmeira que vai por millón e medio de euros. Cos contratos de lixo e iluminación vencidos.

Non ten empacho o grupo de goberno en presumir do complexo da Fieiteira. Pero presumir de que? Que desvergoña!
O plan xeral de ordenación urbana está  desfasado e o grupo de goberno non se atreve a definir un modelo de cidade sustentable e transparente na ordenación do  territorio.

Riveira leva moitos anos sen chan industrial e non hai a mínima información ao pleno ou aos empresarios de como solucionar este asunto vital.

O grupo municipal socialista manifesta a indignación polo menosprezo que demostra o equipo de goberno do PP ao xustificar a súa xestión escapando do debate plenario,  recorrendo a propaganda electoral baixo o escudo da cidade e financiado con recursos públicos que lle nega repetidamente ás organizacións sociais e que en cambio non repara en presumir da súa máxima colaboración cos seus proxectos de loita contra a crise.
Así non se consegue a cidade excelente,  só debilítase a credibilidade do sistema democrático. Non esquezamos que a crise evolucionou de económica a social e os sacrificios que soportamos esixen ejemplaridad.

Solicitamos a pronunciamento público a favor das víctimas do franquismo
En Ribeira a 28 de Octubre de 2013

Andrés Fariña Cadenas, Concelleiro-Voceiro do Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación Municipal, ao abeiro do disposto no artigo 116,1,c) do Regulamento Orgánico Municipal de Ribeira,  a seguinte PROPOSICIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No pleno do 26 de xullo do Concello de Baralla, o Sr. González Capón, Alcalde do Concello de Baralla, xustificou a negativa do grupo do PP á condenar os crimes da ditadura franquista. A citada xustificación descansaba na seguinte afirmación do propio Alcalde: "los que fueron condenados a muerte" durante el franquismo "será que lo merecían". Esta declaración pode claramente interpretarse como unha apoloxía do terrorismo , dende logo inaceptable en democracia, máxime da man dunha 'autoridade' institucional. Xustifica e ampara a violencia política. Son unha ofensa para as vítimas da ditadura franquista.
Debémoslle recordar ao Señor Alcalde, que mais de 6.000 galegos demócratas foron asasinados pola ditadura franquista, entre eles veciños desta cidade, coma D. Juan Lijo Pérez (Ribeira) de 26 anos fusilado o 18 de setembro de 1936 no Cemiterio de Canido,D. Antonio González Pérez (Palmeira) de 25 anos fusilado o 18 de setembro de 1936 no Cemiterio de Canido, D. José Romay Betanzos (Ribeira) de 26 anos fusilado o 26 de setembro de 1936 en Serantes, D. Valentin Betanzos Pérez (Ribeira) de 27 anos fusilado o 27 de setembro de 1936 en Serantes, D. José González Romay (Ribeira) de 30 anos fusilado o 27 de setembro de 1936 en Serantes, D. Andrés Cores Fernández (Ribeira) de 22 anos fusilado o 12 de decembro de 1936 na Punta do Martelo, D. José Sieira González, D. José Lijo Louro, D. Eugenio Rodríguez Bilbao, D. Xulío Silva, D. Manuel García, D. Vicente Iglesias Rodríguez e D. Manuel Fernández Sendón entre outros. 
Hoxe en día aínda hai mais de 115.000 persoas que se contan como desaparecidas en España por culpa da ditadura. Miles de mulleres foron violadas, miles de traballadores foron expulsados dos seus postos de traballo, miles de persoas perderon inxustamente os seus bens ao ser estes incautados pola ditadura.
Así mesmo, lembrámoslle ao citado Alcalde que as Institucións Europeas condenaron ao Franquismo por ser unha ditadura asentada nun golpe de estado que causou unha Guerra Civil. ¿Non quere recordar este Alcalde o que aprobou o parlamento español en 2007?. Nese ano o parlamento español declarou o seguinte:

1. Se declara la ilegitimidad de los Tribunales, Jurados y cuales quiera otros órganos penales, administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal así como sus resoluciones.

2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Crímenes de Guerra constituidos por motivos políticos , ideológicos o de creencia religiosa.

3. Igualmente se declara ilegítimos por vicio de forma y fondo, las condenas y sanciones  dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera Tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quien defendía la legalidad institucional anterior, o pretendían el restablecimiento de un régimen democrático en España.

Despois de todo o investigado polos historiadores, despois dos acordos parlamentarios conseguidos ¿cómo se poden  facer publicamente afirmacións como a efectuada polo Sr. Alcalde de Baralla no pleno do mes de xullo?

Unha vez que este Alcalde rectificara públicamente as súas declaracións ofensivas e humillantes á democracia, nomeadamente aos milleiros de vítimas do franquismo, entendemos que son tibias e insuficientes, non podendo ser que un dirixente democrático realice este tipo de declaracións fascistas.

En virtude de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal á adopción dos seguintes

ACORDOS

1. Instar ao alcalde do Concello de Baralla a que presente a súa dimisión con carácter inmediato
2. Que o pleno da Corporación Municipal faga un pronunciamento público a favor das vítimas do franquismo e condenar o Golpe de Estado de xullo de 1936, así como todo o período da Ditadura Franquista.
3. Instar ao  PP de Galicia a condenar publicamente estas denigrantes e inxustificables declaracións do titular do concello de Baralla

Ribeira, 17  de outubro de 2013.


Andrés Fariña Cadenas

Solicitamos a creación dunha "Aula Mentor" para mellorar a formación cidadá
En Ribeira a 28 de Octubre de 2013

Francisco Mareque León, Concelleiro do Gupo Municipal Socialista, presenta ao Pleno da Corporación Municipal, ao abeiro do disposto no artigo 116.1.c) do Regulamento Orgánico Municipal de Ribeira, a seguinte PROPOSICIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A actual situación de crise no país está a remodelar substancialmente as condicións de acceso ao traballo. Neste senso a formación inicial e continua dos traballadores confórmase coma un punto de referencia esencial para a consecucións dos obxetivos laborais.
Dende o eido municipal existen un sinfín de inicitivas que poden axudar aos nosos cidadáns á hora de acceder a dito mercado laboral. E é por este motivo, nun contexto no que as tasas de paro son alarmantes, no que as administracións públicas están moralmente obrigadas a non quedarse na paralise e no continuismo dunhas políticas que poucos o ningún resultado están a dar.
Unha desas ferramentas formativas ao alcance das administracións públicas son as denominadas Aulas Mentor.  Aula Mentor é unha iniciativa de formación aberta, flexible e a través de Internet dirixida a persoas adultas que desexen ampliar as súas competencias persoais e profesionais. A iniciativa está promovida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte a través da Subdirección Xeral de Aprendizaxe ao longo da vida e en colaboración con outras institucións públicas e privadas tanto nacionais coma internacionais.
O recoñecemento internacional de Aula Mentor reflíctese na participación de diversos países latinoamericanos así como por ser recoñecida como unha das 14 boas prácticas no Inventario da Unión Europea a través dun estudo dirixido pola Universidade de Florencia. Aula Mentor é unha iniciativa baseada na colaboración e participación de entidades e profesionais. Existen diversas formas de levar a cabo esta colaboración a través da creación de aulas Mentor, a elaboración de materiais formativos para os cursos e a participación como titor destes.
Dende a súa creación mantivo un constante crecemento chegando a ter mais de 27.000 alumnos matriculados e aspirando a ser unha peza clave para alcanzar os obxectivos de Europa e España en participación en educación por extensión para 2020. O principal obxectivo é mellorar a cualificación profesional das persoas adultas, ampliar a súa cultura e promover o desenvolvemento das súas capacidades, utilizando ámbitos de formación apoiados nas tecnoloxías da información e da comunicación.
Outro obxectivo importante de Aula Mentor é ofrecer a máxima flexibilidade posible: o alumnado planifica o seu propio itinerario formativo, establece a data de inicio e fin de curso, determinando o seu ritmo de traballo e elixindo tanto o horario coma o lugar onde desexa realizar o curso.
Existen máis de 400 aulas en funcionamento repartidas por todo o territorio español e en diferentes países de Latinoamérica. Estas aulas son xestionadas por diversas entidades locais. No ámbito internacional, Aula Mentor participa activamente nos plans operativos da OEI e en programas de cooperación ao desenvolvemento coa AECID do Ministerio de Asuntos Exteriores Español, polo que existen aulas situadas ata en varios países iberoamericanos como República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Perú e Paraguai.
Actualmente a Aula Mentor ofrece máis de 100 cursos de diferentes categorías: Cursos de carácter profesional, Iniciación á Informática, PEME, Ofimática, Medios Audiovisuais, Redes e Equipos, Programación, Deseño e Autoedición, Deseño Web, Internet, Inglés, Electrónica, Medio, Saúde e Educación, Cultura e formación xeral.
As responsabilidades da institución colaboradora consisten en acondicionar e manter un local equipado con ordenadores en rede conectados a Internet coas licenzas dos programas informáticos correspondentes aos cursos ofertados e manter á fronte desta a unha persoa responsable do funcionamento da aula (administrador de aula). A institución recada a matrícula dos alumnos e polo tanto debe aboar directamente os custos titoriais (Aula Mentor ten un sistema de financiamento con certo grao de sostibilidade xa que os alumnos matriculados achegan unha cantidade mensual que axuda a soster os gastos de mantemento da aula e os custos titoriais).
Pola súa banda, en Galicia os concellos participantes contan coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, no Servizo de Xestión Económica e Educación de Adultos,  e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte que oferta tódolos anos as axudas correspondentes a través da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, que concede  ditas axudas a entidades locais e entidades públicas dependentes das entidades locais territoriales para o mantemento das aulas de formación aberta, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a comunicación a través de Aula Mentor.

En virtud  de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a que adopte o seguinte

ACORDO

Facer tódalas xestións oportunas ante as instancias competentes para poñer en funcionamento, o antes posible, un Aula Mentor no noso concello, que permita un mellor acceso á formación inicial e continua da nosa cidadanía.

Ribeira, 15 de Outubro  de  2013

Solicitamos un Punto de Información Catastral en Ribeira
En Ribeira a 28 de Octubre de 2013

Transcripción da moción:

Andrés Fariña Cadenas, Concelleiro-Voceiro do Grupo Municipal Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 116.1.c) do Regulamento Orgánico Municipal de Ribeira, presenta ao Pleno da Corporación Municipal a seguinte PROPOSICIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Ley do Catastro Inmobiliario ten como finalidade principal tratar de que toda a información de que dispón o Catastro, así como as ferramentas tecnolóxicas de xestión, explotación e difusión, sexan útiles para a sociedade e que supoñan un factor de eficiencia. Tamén ten como obxetivo garantir a mellora do dato catastral para proporcionar un alto grado de fiabilidade aos usuarios.
Hoxe pode afirmarse co éxito do servicio do Catastro radica no compromiso coa veracidade do dato catastral, o que repercute na función de reforzamento dos principios de seguridade xurídica e ven a proporcionar a certeza na información sobre a realidade das fincas: a descripción das súas características físicas, xurídicas e económicas.
Son moitos os cidadáns que aseguran a súa tranquilidade na correcta identificación dos seus bens patrimoniais, sendo o catastro o mellor protector fronte a calquera inxerencia de terceiros.
O servicio do Catastro ven de apostar polo acercamento ao administrado, a través dos múltiples puntos de información catastral (PIC) que ten establecidos nos municipios, en colaboración con corporacións publicas, tales como Concellos e Diputacións, así como con entidades como as Cámaras de Comercio.
En Riveira, temos un PIC que xestiona a Diputación de A Coruña e ven prestando os servicios de información durante dous días a semana, dende hai xa anos.
A información que manexa o grupo socialista dí que o servicio é moi limitado nas funcións de atención o público,  o que ven a provocar que aqueles cidadáns que requiren máis servicios que os meramente referidos a  certificacions,  vense obrigados a desprazarse o PIC do Concello de Boiro, cando non á Xerencia do Catastro na Coruña.
As reclamacións que presentan estes veciños van dende subsanación de erros concernientes á configuración da finca, superficie, titularidad, ou ben xestións de segregación, agrupación, etc. Xestións de corrección de  erros entre a realidade física e a representación gráfica do catastro. En moitos deste casos requírese un técnico que verifique as irregularidades da parcela, edificio, etc. co cal non conta o PIC da Diputación.
Ademáis, no PIC de Ribeira non se pode facer  entrega da documentación relativa a reclamación que se tramita (DNI, escritura de propiedad, informe técnico, plano detalle da parcela, fotografías u otros) o que obriga a desprazarse á Xerencia Territorial de A Coruña. Por non falar da prolongación do tempo nos trámites que provocan as xestións realizadas a distancia.
 Os convenios de colaboración veñen regulados no  texto refundido da Ley do Catastro Inmobiliario, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2004, de 5 de marzo, e no Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, polo que se desenvolve dito texto legal.
Poderán suscribirse convenios de colaboración con calquera Administración, entidade ou corporación pública, segúndo establece o artígo 62 del Real Decreto 417/2006, coas limitacións que en dito artígo se determinan.
O réximen xeral dos convenios pode ser de tres tipos: Delegación de competencias; Encomenda de xestión ou Mixto.
En virtude de todo o exposto o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Coporación Municipal a que adopte o seguinte

ACORDO

Que por parte do Sr. Alcalde se solicite á Dirección Xeral  do  Catastro, a través da Xerencia  Territorial de A Coruña, a firma dun convenio de colaboración  que permita a instalación nas dependencias do Concello de Ribeira, dun punto PIC coas funcións  reguladas no artígo 64.3 do Real Decreto 417/2006, tales como:

-Tramitación dos expedientes de alteracións de orde físico e económico.
-Tramitación dos expedientes de subsanación de discrepancias
-Actuacións de atención ao público no procedemento de valoración colectiva de carácter xeral.
-Tramitación dos expedientes de alteracións de dominio

Ribeira, 17 de outubro de 2013

O Concello de Ribeira obstaculizou as manifestacións cidadáns contra da LOMCE
En Ribeira a 26 de Octubre de 2013

Plaza del Concello de Ribeira sin luces durante la manifestación contra la LOMCEDende o partido socialista de Ribeira, manifestámos públicamente o noso malestar e indignación pola actitude “prepotente”, ou incompetente, do equipo de goberno do Concello de Ribeira, presidido polo sr. Ruiz Rivas, ante a manifestación que tivo lugar no día de onte xoves, as 19,30 h., na Praza do Concello.

O feito de manter as oscuras unha concentración e manifestación ciudadán, realizada na praza principal do pobo, non é mais que un xesto de autoritaride contra a liberdade de expresión, cunha enchente anti-democrática. E temos que dicir que non nos valen as excusas escritas polo sr. Alcalde, si a iluminación estaba “programada” como ben dí, pois debería saber que estaba “mal programada” xa que cónstanos que había presencia das forzas e corpos de seguridade local no momento da concentración.

Vémonos na obriga de recordarlle o sr. Alcalde de Ribeira que, as prazas públicas son de tódolos cidadáns, así como a súa iluminación, e él non é quen para iluminar as rúas en función das súas comenencias personais; é mais, ten a obriga de verificar que as rúas estén ben iluminadas, e mais cuando é necesario e convinte para o cidadán.

O feito de que non se faga así, pon de relevo a súa incompetencia, ou ben o seu carácter autoritario. A luz pública non a pagamos os votantes, a pagamos tódolos cidadáns.

As fotos da praza do Concello no día de onte, así como na derredeira concentración da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, na cál apagáronse as luces do soportal do edificio do concello, cando estaban lendo o manifesto, non son mais que a proclama da actitude dun goberno intransixente, que pretende “apagala” la voz de centos de familias y traballadores de Ribeira que saíron a rúa para protestar polas retrógradas reformas educativas que está levando a cabo o goberno do Partido Popular, e silenciar as súas reivindicacións a favor da educación pública e gratuita.

Recordarlle ao sr. Alcalde de Ribeira que desde o Partido Socialista de Ribeira imos a facer todo o posible na nosa mán para que estos graves incidentes non se volvan a producir e non duvidaremos en volver a denuncialo públicamente. !E xa van duas veces!

Charla informativa - A estafa das preferentes
En Ribeira a 29 de Abril de 2013

Charla sobre preferentes y subordinadas por Pablo Arangüena

Sobre a Memoria Histórica en Ribeira
En Ribeira a 29 de Abril de 2013

Dende o PSdeG-PSOE de Ribeira queremos manifestar publicamente a nosa posición sobre o incumprimento en Ribeira da Ley 52/2007 do 26 de decembro sobre a Recuperación da Memoria Histórica.

No pasado pleno do 25 de marzo de 2013, a raíz da petición da recén creada "Comisión pola recuperación da Memoria Histórica da Barbanza", na que se propoñen unha serie de prazos para realizar as actuacións necesarias que dean cumprimento á lei, constituíuse en pleno unha Comisión formada por todos os grupos políticos do Concello para atender a devandita demanda da asociación.

Unha vez realizada xa a primeira reunión da Comisión Municipal na que se encargou un informe xurídico ao respecto, consideramos que a comisión debe operar coa máxima celeridade posible, pois o incumprimento da lei ata a data supón un grave agravio para toda a cidadanía e
moi en particular para os familiares e amigos das vítimas que sufriron a represión da ditadura franquista en noso municipio.

Por todo iso esperamos a máxima colaboración e clarificación do grupo de goberno municipal para que na próxima reunión da comisión, que esperamos que sexa o antes posible, se aproben os prazos propostos pola citada "Comisión pola recuperación da Memoria Histórica da Barbanza" adaptándoos loxicamente ás actuais fechas, para o cumprimento íntegro no noso municipio da mencionada de lei.

De non ser así, o grupo municipal do PSdeG-PSOE no Concello non participará na Comisión, por entender que a súa constitución debería favorecer o rápido cumprimento da lei e non o seu atraso.

Ruíz da carpetazo á transparencia en Ribeira incumplindo acordos do seu propio partido.
En Ribeira a 05 de Abril de 2013

Si eu tivese un Picasso na casa, nunca o poñería na miña declaración de Bens”

Manolo Ruíz Rivas, Alcalde de Ribeira.No pasado Pleno do mes de marzo, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Ribeira ofreceu a oportunidade ao Grupo Popular de cumprir o compromiso do seu partido de facer públicas as declaracións de Patrimonio e Ingresos dos responsables institucionais. Aproveitando unha iniciativa plenaria do BNG os socialistas propuxemos unha “emenda transaccional” para que se publicasen na páxina web do Concello as declaracións de Bens e Ingresos dos membros políticos da corporación, ao que o Alcalde e o seu grupo se negaron de forma rotunda, alegando que “os políticos non teñen que dar un exemplo que o resto da sociedade non dá”.

O 15 de xuño de 2009 a Comisión Executiva da FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias) aprobou por unanimidade o Código de Boas Prácticas do Gobierno Local. Dita comisión, integrada por membros do PSOE, PP e outras forzas políticas, propuñan entre outras cousas facer públicas as declaracións de bens e de patrimonio dos responsables políticos municipais.
Moito choveu dende o 2009, pero hoxe máis que nunca son necesarias medidas que aumenten a transparencia nas institucións. A trama Gürtel, Campión, Pokémon e unha morea de casos de corrupción salpican a xeografía galega desprestixiando aos representantes do pobo, indistintamente das siglas de cada un. Sen embargo, o rexedor Ribeirense considérao un agravio que pon en tela de xuicio a súa honradez. Nada máis lonxe da realidade, pois non se propuso que se fixesen públicas só as súas declaracións, senón as de todos os membros da corporación municipal. O Alcalde parece descoñecer o propio concepto de transparencia cando se pregunta porqué el e non un fontainero, un médico ou un enxeñeiro, non se lle esixe o mesmo. Pois claramente porque o seu soldo sae de fondos públicos, dos nosos petos e os traballadores ou profesionais amentados non obteñen o seu soldo ou emolumentos do erario público! Así de sinxelo!

A transparencia é a mellor medicina para evitar a corrupción, e en Ribeira esa medicina fai tanta falta como no resto das institucións galegas. ¿Acaso non traballaron para a administración local de Ribeira empresas investigadas na trama Gürtel? ¿A caso no son habituais os comentarios cidadáns sobre os “presuntos enriquecementos ilícitos” dos cargos políticos? Pongámoslle remedio entón. Fagamos de Ribeira unha cidade máis transparente e sigamos traballando para mellorar a nosa ciudade.

Día da muller traballadora
En Ribeira a 08 de Marzo de 2013

psoe igualdadNeste ano 2013 constatamos como a Reforma Laboral do PP está causando enormes retrocesos nos dereitos acadados pola muller.
O Goberno do PP intenta instalar a idea de que a crise económica é responsable de todos esos recortes.
“A igualdade entre homes e mulleres, foi avanzando en España durante estos anos de Democracia. Este avance traduciuse nunha vida mellor para as mulleres, así como, en máis dereitos para elas e para todos.
Isto foi posible grazas ao labor de Gobernos Socialistas, pero sobre todo grazas á propia sociedade que se modernizou -grazas ás organizacións, á esquerda política e, sobre todo, ás mulleres-. Desta forma, as mulleres foron e fomos ocupando espazos no emprego, na política, na sociedade; mentres nos achegabamos, en todos os indicadores de participación e calidade de vida, aos homes.
Non obstante, aínda existían e existen desequilibrios. Necesitabamos tempo para seguir avanzando, pero sobre todo para consolidar o conseguido. Un tempo fundamental como comprobamos nestes últimos catorce meses. Porque neste último ano, asistimos a un dos maiores despropósitos da historia da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
O emprego, é a premisa que permite a autonomía das persoas. No momento actual, o desemprego feminino crece espectacularmente como efecto directo das políticas que o Goberno do PP está a aplicar, tal e como comprobamos nos últimos datos da EPA. Esta destrución de emprego é o resultado directo da Reforma Laboral, unha regulación que ademais fai imposible o dereito á conciliación da vida familiar e laboral. E tamén é o resultado do desmantelamento progresivo do Estado do Benestar e os servizos de atención ás persoas, así como o debilitamento de estruturas de apoio ás mulleres tan importantes como a rede de CIMS. A Reforma Laboral deixa sen dereitos ás mulleres traballadoras, a todas en xeral e especificamente ás que teñen traballo a tempo parcial, traballo temporal, ou a aquelas que teñen responsabilidades familiares.
O desmantelamento do Estado do Benestar e a política de austeridade do goberno do PP eliminan servizos públicos esenciais, onde traballan moitas mulleres, tanto na Administración Pública coma nas empresas prestadoras. Así, é a redución dos dereitos relacionados coa educación, coa saúde, coa atención á dependencia, cos programas e actuacións dirixidos a mellorar a calidade de vida, o que fai que as mulleres queden en desemprego e ademais que teñan máis dificultades para a conciliación familiar.
Esta lista de recortes en dereitos das mulleres amplíase co anuncio do Goberno do PP de cambiar a Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e da Interrupción Voluntaria do Embarazo, cun obxectivo, eliminar o dereito a decidir das mulleres. O camiño está marcado co nomeamento dun novo Comité de Bioética de claro sesgo conservador, no que a maioría dos seus membros se declarou abertamente en contra da decisión das mulleres.
E aínda máis, a lei de taxas xudiciais provoca unha desigualdade no acceso á xustiza, que deixará a moitas mulleres sen a posibilidade de acudir a ela mesmo naquelas ocasións que pretendan escapar dunha situación de violencia de xénero. A todo isto debemos sumar a redución de presupostos e servizos dirixidos a combater a violencia contra as mulleres, tanto no Goberno do Estado como no Goberno da Xunta de Galicia.
Estas accións, e estes recortes, están cargados de ideoloxía. Cando se publicaron no BOE e DOGA non estaban sós, estaban acompañados de múltiples mensaxes que viñan tamén das mesmas filas conservadoras; mensaxes que relacionan a muller coa maternidade, a defensa da educación separada de nenos e nenas, a eliminación da educación para a cidadanía. Mensaxes que pretenden situar ás mulleres de novo nas tarefas de coidado, a crianza e a dependencia.”
Todo o acontecido nos catro anos de Goberno de Feijóo, como no último ano do Goberno de Rajoy lévanos o mesmo lugar, bastante familiar, os nosos propios fogares. Porque, en definitiva é o que está a promover o Partido Popular: a volta ao fogar das mulleres.

Dende o Partido Socialista non obstante seguimos traballando pola igualdade e a emancipación das mulleres. Porque cremos que a igualdade entre mulleres e homes é a base da nosa democracia, e porque temos o firme compromiso cun modelo social que garante a xustiza e a equidade. Sen dúbida, o cambio que necesitamos para saír desta crise, que é económica, pero tamén é política e social, pasa por contar con todos e con todas, homes e mulleres, sen desperdiciar capacidades, facendo que a igualdade sexa o centro do cambio.
Ante esta realidade este 8 de marzo do 2013 reclamamos:
- Á derrogación da Reforma Laboral.
- Ao desenvolvemento dun Plan de Emprego para as mulleres de Galicia, que inclúa políticas activas específicas, a promoción do autoemprego e o desenvolvemento dun Plan de Igualdade das mulleres no emprego, dirixido a promover a igualdade e a eliminar a desigualdade salarial.
- Ao mantemento dos dereitos recollidos na Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia.
- Á promoción de políticas que permitan a corresponsabilidade na vida laboral e familiar de homes e mulleres, e o cumprimento da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.
- Ao mantemento da Lei actual de Saúde Sexual e Reprodutiva e Interrupción Voluntaria do Embarazo, así como de todos os centros de planificación familiar da nosa Comunidade. 
- Ao impulso de políticas e servizos de prevención da violencia de xénero e apoio ás mulleres que a sofren.
- Á derrogación da Lei de taxas xudiciais.

Orde do día pleno febreiro 2013
En Ribeira a 24 de Febrero de 2013

Convocatoria Pleno ordinario, 28 xaneiro 2013
En Ribeira a 26 de Enero de 2013

convocatoria pleno enero 2013

 

convocatoria pleno enero 2013

 

Os agasallos do Concello de Ribeira
En Ribeira a 19 de Enero de 2013

concello de ribeiraA xestión pública dos cartos dos veciños de Ribeira que leva a cabo o Alcalde xunto co seu Grupo de Goberno, deixa moito, por non dicir todo, que desexar.
Á nefasta xestión das obras da gardería municipal e do Polideportivo de Palmeira, respeto das cales as empresas adxudicatarias das obras atópanse en situación de concurso de acreedores, e en liquidación, temos que engadir o último agasallo que ven de facer o noso Concello de Riveira!
Comezaremos xa que pasou o Nadal, por contarvos o último agasallo feito cos nosos cartos, !claro!:
A finais do ano 2006 suscríbese un contrato de arrendamento polo que o Concello lle arrenda a unha empresa eólica un terreno de monte común, sito no Monte de San Alberte, por un importe anual de 18.442,08 € anuais, mais o seu ive correspondente.
A renda vense pagando pola empresa arrendataria ate o ano 2009, en que, por las razóns que fosen, deixa de facelo, !vamos! terreos gratis; malia que o Concello de Riveira, por imperativo legal, ven facendo o ingreso do correspondente IVE cos cartos de todos, destes anos non abonados. Total, pagamos todos.
Amparada no contrato que se suscribeu a finais do ano 2006, a empresa arrendataria solicita a finais de setembro do 2012 a resolución do arrendamento i o Pleno do Concello, coa sóa oposición do Partido Socialista, aproba a liquidación que presenta o Interventor accidental e o Tesoureiro.
Según os técnicos, a renda que non se pagou foi a correspondente aos anos 2009, 2010 e 2011, o que, co IVE engadido a cada ano, totaliza a suma de 64.916,11€.  Debeulles parecer elevada a cantidade, e non só se esquencen da renda do ano 2012, senón que, por motu propio, acordan devolverlle a empresa arrendataria a cantidade de nada mais e nada menos 50.730,63 €, que se adecúa co cen por cen do ICIO pagado o 13 de Marzo do 2003, e o oitenta por cento da taxa por apertura de establecemento que tiña pagado o 26 de febreiro do 2003, !devólvenselle os cartos da apertura do negocio!.
I e así como dos 64.916,11€ a ingresar; se lle pretenden “reteñer” únicamente 14.185,48 €. ¡Negocio redondo!, pero para a empresa.
Pero coidamos que a deuda non son sesenta e cinco mil euros, senón que a esta cantidade haille que engadir a renda do ano 2012, co seu IVE ao 21%, i os intereses de demora.
Tendo en conta ademais, que non procede descontar o ingreso feito no ano 2003, por ter transcurrido mais de catro anos que sinala a Lei para a prescripción dos mesmos. Pero claro, neste Concello, !non todos somos iguais!.

Manifiesto día internacional contra a violencia de xénero
En Ribeira a 25 de Noviembre de 2012


lazo día internacional contra la violencia de géneroTodos os anos, o día 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, elaboramos un manifesto, recordamos as vítimas, damos datos, constatamos que aínda queda moito por facer. As mulleres seguen morrendo ano tras ano por este terrorismo machista, seguen sufrindo na súa vida e na dos seus fillos e fillas agresións físicas e psicolóxicas, seguen vivindo, demasiadas veces en silencio, un inferno do que é moi difícil escapar. E berramos que o machismo mata. Non obstante este ano, 2012, o berro debe ser maior, porque a violencia de xénero está a caer no esquecemento. Agora, o Goberno non condena os asasinatos, non sensibiliza, está a deixar de prestar apoio ás vítimas.

Hai un ano que o Partido Popular gañou as eleccións e España xa retrocedeu 14 postos no Índice do Foro Económico Mundial. Catorce postos que se traducen nun record de pasos atrás. Cada día as mulleres españolas teñen máis dificultades para ter un emprego, para facer compatible a súa vida laboral e familiar, para acceder á educación, a sanidade, ou a atención social, para exercer os seus dereitos sexuais e reprodutivos, para incorporarse a espazos de participación e toma de decisións.

O máis sangrante de todos estes pasos atrás é o que afecta ao dereito das mulleres a vivir sen Violencia de Xénero. No primeiro comunicado oficial da Ministra responsable, Ana Mato, tratouse como "violencia no ámbito familiar" o asasinato machista dunha muller ás mans da súa parella.

Acababa de empezar a marcha atrás. Fai apenas uns días, unha nai e un pai esnaquizados enterraron unha nena de 13 anos, cuxa proxenitora denunciara o perigo que o axexaba e non obtivo a protección suficiente, un fallo claro do sistema.

Mentres se daban estes e outro moitos feitos, asistimos a unha serie de recortes. Os primeiros empezaron en Galicia co Goberno de Núñez Feijóo con: drásticos recortes nos orzamento da Xunta de Galicia destinados a políticas de Igualdade de 79,5 % nas acción para a igualdade protección e promoción da muller, importantes retrocesos lexislativos, supresión de estruturas como o SGI ou debilitamento dos centros de información á muller (CIM,S), clara perversión no execución do orzamento destinando unha boa parte a apoio de redes ultraconservadoras que traballan na contra dos dereitos das mulleres, etc. En definitiva, unha política regresiva, inxusta para as mulleres e prexudicial para a sociedade en xeral.

A todos estes recortes e retrocesos que se deron en Galicia, súmase neste último os realizados polo Goberno presidido por Rajoy Brey calificando de propaganda as campañas de sensibilización social. A prevención e a sensibilización son fundamentais para conseguir a complicidade da sociedade e do ámbito, como son imprescindibles para que as mulleres poidan reunir forzas abondo e afrontar a denuncia da violencia que sofren.

A prevención é o inicio do camiño para saír da violencia, e, a partir de aquí, as Administracións Públicas deben poñer en marcha todos os recursos necesarios para protexer e apoiar a súa decisión.

Dende o ano 2011 o Presuposto do Goberno do Estado para a prevención integral da violencia de xénero viuse reducido nun 27%, máis de 8 millóns de euros. Nos presupostos para o 2013, mesmo o Goberno recortou nun millón de euros os Programas de asistencia social para mulleres vítimas e menores expostos á violencia. O Observatorio de Violencia de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial xa fixo unha seria advertencia: os recortes son responsables de que moitas mulleres retiren a denuncia, posto encóntranse nunha situación de desprotección tras presentala. Polo tanto, podemos afirmar que estes recortes en políticas de igualdade están a poñer en situación de risco as mulleres e, con elas, as súas fillas e os seus fillos.

O PSOE denuncia os significativos recortes en prevención, sensibilización e protección das mulleres, e das súas fillas e fillos, fronte á violencia de xénero, e invita ás organizacións e aos outros partidos políticos a defender, de forma conxunta, que non se reduzan os presupostos e recursos necesarios para poder seguir realizando campañas de prevención, sensibilización e apoio ás mulleres; ademais, cremos imprescindible que se desenvolva un plan específico de actuacións para protexer aos e as menores fronte á violencia de xénero que sofren eles/ás xunto ás súas nais.

Orde do día do pleno municipal de novembro
En Ribeira a 24 de Noviembre de 2012

CONVOCATORIA

Comunícolle que, como membro do PLENO DO CONCELLO, queda vostede convocado á sesión ordinaria que celebrará o devandito Órgano o vindeiro LÚNS día 26 de novembro de 2012, ás 20 horas, en primeira convocatoria, e, de non haber “quorum” suficiente, en segunda convocatoria 48 horas despois, 1dende hoxe ten a súa disposición na secretaría xeral os antecedentes de que se dispoña relacionados cos asuntos que figuran na orde do día.

 •  I.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (PLENO ORDINARIO 29 DE OUTUBRO DO 2012).
 • II.- DACIÓN DE CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA ATA O 21/11/2012.
 • III.- DESAFECTACIÓN DA AULA DEREITA DO CEIP DE OLEIROS.
 • IV.- DESIGNACIÓN REPRESENTANTES DO CONCELLO NOS CONSELLOS ESCOLARES.
 • V.- DACIÓN DE CONTA DA NON EXECUCIÓN NO ANEXO DE INVERSIÓNS DA OBRA DENOMINADA “RENOVACIÓN DA LIÑA XERAL DO SANEAMENTO NO PASEO DE COROSO”.
 • VI.- REVISIÓN DO PREZO DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO DO CONCELLO DE RIVEIRA SUSCRITO CON AQUAGEST, S.A. PARA O EXERCICIO 2012.
 • VII.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. SOCIALISTA PRESENTADA POR ANDRÉS FARIÑA CADENAS, PARA A CONTRATACIÓN DUN INFORME URBANÍSTICO POR PERSOAL INDEPENDENTE, QUE AVALÍE O PROCEDEMENTO NA CONCESIÓN DE LICENZAS DE OBRA NO BARRIO DE ABESADAS.
 • VIII.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. BNG PRESENTADA POR XOSE ANTONIO VÁZQUEZ COBAS, EN RELACIÓN A ETIQUETAXE OBRIGATORIA DOS PRODUTOS GALEGOS DO MAR PARA CONSERVA OU TRANSFORMACIÓN.
 • IX.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. SOCIALISTA PRESENTADA POR ANDRES FARIÑA CADENAS, INTERESANDO MELLORAS NA PARROQUIA DE CASTIÑEIRAS.
 • X.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. MIXTO PRESENTADA POR ROSA GARCÍA POSE, EN RELACIÓN AO EDIFICIO DE CAPITANÍA E AO SOAR COMPRADO PARA EDIFICAR O LOCAL OU EDIFICIO DESTINADO A OFICINAS DA SEGURIDADE SOCIAL.
 • XI.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. SOCIALISTA PRESENTADA POR ANDRES FARIÑA CADENAS, INTERESANDO O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS NA REDACCIÓN E APROBACIÓN DO PXOU.
 • XII.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. P.P. PRESENTADA POR HERMINIA POUSO MANEIRO, SOLICITANDO QUE NON SE PECHE A AXENCIA CONSULAR DOS ESTADOS UNIDOS EN A CORUÑA.
  XIII.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. BNG PRESENTADA POR DORES VIDAL PEÓN, EN RELACIÓN CO 25 DE NOVEMBRO DE 2012, DÍA DA NON VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES, E CONTRA OS RECORTES NA PROTECCIÓN DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
 • XIV.- MOCIÓNS QUE REGULAMENTARIAMENTE SE PRESENTEN Ó ABEIRO DO ARTIGO 98 DO REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
 • XV.- ROGOS E PREGUNTAS QUE REGULAMENTARIAMENTE SE PRESENTEN.       


Riveira, a 22 de novembro do 2012
O ALCALDE,

¿432.000€ por comprar a biblioteca pública, negocio para NovaGalicia Banco ou para os veciños?
En Ribeira a 22 de Agosto de 2012

Manuel Ruíz anuncia a posible compra e ampliación da biblioteca de Ribeira a NovaGalicia Banco por 432.000€. Operación de rescate financeiro con diñeiro público ou fomento da cultura?.

Pleno de Ribeira, 30 de xullo de 2012: O Alcalde de Ribeira solicita ao pleno da corporación unha modificación de crédito no que se inclúe unha partida de 20.000€ para arrendar durante un ano unha entreplanta anexa á biblioteca. Segundo o alcalde, xa está case pechado un acordo con NovaGalicia Banco para comprar un local de case 1.000 m2 que permitirá ampliar a biblioteca. Comenta que o prezo da compra sería de 432.000€ e que se non se compra quedamos sen biblioteca.

Efectivamente, o Partido Popular propón utilizar 432.000€ de diñeiro de todos os veciños de Ribeira, nunha operación inmobiliaria (compra dunha entreplanta), que segundo o propio Alcalde afirma, se trata dun bo negocio. É pouco máis que esperpéntico que no mesmo pleno no que anunciou tan singular operación inmobiliaria, aprobase a suba de taxas, gardaría incluída, pois como dixo: "O que poida pagar paguará e o que non, non pagará" claro que, tampouco o gozará, habería que recordarlle.

Está claro que no Concello de Ribeira hai diñeiro para facer negocios e non para ofrecer servizos. Tamén é bastante curioso que non contemplase nos presupostos do 2012 semellante operación e que pida unha modificación do presuposto para incluír " in extremis" o arrendamento por un ano do mencionado inmoble por 20.000 euros. Fomento da cultura ou improvisación? Todo parece indicar que a improvisación do Partido Popular está a punto de custarlle aos veciños unha importante suma de diñeiro coa que tranquilamente poderiamos construír unha biblioteca en condicións. Postos a ampliala ou cambiala, hai que recoñecer que non está instalada no mellor sitio posible: unha entreplanta comercial nun edificio de vivendas. Tamén se podería barallar a idea da recolocación da biblioteca nalgún dos infrautilizados edificios públicos do Concello, que non sería mala opción en tempos incertos para as arcas públicas.

Nada se mencionou sobre que o Concello de Ribeira levaba gozando de forma gratuíta da actual entreplanta. E nada se comentou respecto á posibilidade de negociar a prórroga da cesión. Tiña data de caducidade? Pensabamos que non, e se o acordo tiña data de caducidade como non se estudou con máis antelación o problema? Realmente o acordo parece un bo negocio, pero para NovaGalicia Banco: comprámoslle unha entreplanta que gozabamos gratuitamente, gran negocio, e nun momento en que non se vende nada e menos entreplantas comerciais.

Dende o PSdeG-PSOE de Ribeira consideramos que o asunto da ampliación da biblioteca non se está a xestionar de xeito axeitado. Vemos que a improvisación do Partido Popular nos vai custar moito diñeiro a todos os Ribeirenses, e que existen outras opcións que non se están a barallar. O Alcalde debería explicar a todos os Ribeirenses por que non se puido ampliar a cesión gratuíta e porqué non barallou outras posibilidades.

O Psoe de Ribeira contra os recortes sanitarios.
En Ribeira a 30 de Julio de 2012

El psoe de Ribeira contra los recortes

O empedrado da Rúa de Galicia está causando moito malestar.
En Ribeira a 21 de Julio de 2012

Antecedentes:

- Co obxectivo de lograr a humanización da cidade, hai dous anos tense peatonalizado o tramo da vía pública que conduce dende a Praza de Otero Goyanes á Praza de Compostela, renovando as liñas de condución de auga, saneamento, telefonía e electricidade; e acondicionando o firme para o tránsito de persoas, e a circulación de vehículos.

- A Rúa de Galicia e un tramo da rúa Pardo Bazán foi obxecto de remodelación aproveitando o Plan E 2010, e foi adxudicada á empresa Obras e Viais de Galicia, SL (Oviga) por un importe de 388.420 euros.
- As obras incluíron a demolición de beirarrúas e capa de rodadura para crear un espazo peonil, que contaría con dúas áreas para carga e descarga de mercadorías. Tamén contemplaba a plantación de árbores coa instalación dun rego automático.

 A agrupación socialista de Ribeira, recibiu nos últimos meses, a denuncia de comerciantes e transeúntes sobre o mal estado do empedrado da rúa de Galicia, e a petición de facer sentir o seu malestar a luz pública.
Comparecidos no lugar, constatouse que o deterioro do firme, por mala colocación, é evidente; con baldosas estragadas, sen fixación e sen xuntas de dilatación. As diferenzas de nivel entre as lousas chegan ata os dous centímetros (deberían estar enrasadas), o que provoca tropezóns continuos por parte dos asiduos e desconcertados camiñantes.

Os comerciantes dín que dende fai un ano están a espera de que sexa atendida a súa solicitude de entrevista co sr. Alcalde.


É desexo deles, o de recuperar o sentido único da vía; reparar e/ou cambiar o firme central, mantendo as marxes peonís ben diferenciadas. Outra das súas reivindicacións é a de recolocar as dúas áreas destinadas a carga e descarga de mercadorías (zona azul), salientadas no proxecto inicial da obra.

Diferente petición, é a de proporcionar algo máis de seguridade na rúa durante os fins de semana.
enlosado defectuoso rua galicia en Ribeira denunciado por el psoeenlosado defectuoso rua galicia en Ribeira denunciado por el psoe

-

 

 

 

 

 

A responsabilidade primaria polos danos causados polo vicio ou mal estado das beirarrúas e calzadas compete á municipalidade no seu carácter de titular do dominio público de tales bens, e principalmente polo seu deber de control e vixilancia sobre a empresa que contratou para que se ocupe das tarefas de mantemento.

A vía pública é un ben de dominio público, polo que o goberno tén en forma xenérica o poder de policía, e o deber de control e vixilancia para asegurar que a súa transitabilidade sexa segura e sen riscos para as persoas.


Esta agrupación desexa que se recolla a denuncia, e se solucionen os problemas da deficiente pavimentación.

rua de galiciarua galicia

Renovación Executiva Local PSdeG-PSOE de Ribeira
En Ribeira a 14 de Julio de 2012

El pasado sábado día 7, el PSdeG-PSOE de Ribeira renovó la ejecutiva local en asamblea extraordinaria, en la que José Manuel Vilas Alvarez fué reelegido en el cargo, por un 88% de los votos a favor y un 12% de abstenciones.
Los objetivos expuestos por el nuevo Secretario General: Mejorar la implantación del partido en la sociedad, detectar y conocer mejor los problemas de los vecinos, y continuar la línea progresista comenzada hace ahora dos años. También se eligieron los representantes de la agrupación en los comités nacional y provincial.

Comisión Ejecutiva Local

 1. JOSÉ MANUEL VILAS ALVAREZ (SECRETARIO GENERAL)
 2. RICARDO MANUEL FERNÁNDEZ MONTES (SECRETARIO ORGANIZACIÓN)
 3. MANUEL ANTONIO GARCÍA PÉREZ (ACCIÓN POLÍTICA)
 4. DAVID MOSQUERA PEREIRO (SECRETARÍA EJECUTIVA)
 5. DOLORES AYASO SÁNCHEZ (SECREATARÍA EJECUTIVA)
 6. DELI GARCÍA MOS (SECRETARIA DE JUVENTUD)
 7. FRANCISCO MAREQUE LEÓN (SECRETARIA EJECUTIVA)
 8. CESAR GONZALEZ SARASQUETE (SECRETARIO ADMINISTRACIÓN)
 9. PILAR DIOS ARESTÍN (SECRETARÍA EJECUTIVA)
 10. FRANCISCO CADABAL REGUERIA (PRESIDENTE)
 11. NARCISO COIRA PÉREZ (SECRETARÍA EJECUTIVA)
 12. MARÍA TERESA PORRIT LUEIRO (SECRETARÍA IGUALDAD)
 13. MARIA GUDE SAMPEDRO (SECRETARIA POLÍTICA MUNICIPAL)

 

Delegados al Comité Nacional

 1. JOSÉ MANUEL VILAS ALVAREZ
 2. MARIA GUDE SAMPEDRO

Delegados al Comité Provincial

 1. RICARDO MANUEL FERNÁNDEZ MONTES
 2. DELI GARCÍA MOS
 3. DAVID MOSQUERA PEREIRO

 

 

Discurso secretario general

Denunciamos a vertedura incontrolada na praia da Ameixida
En Ribeira a 25 de Junio de 2012

Dende o PSdeG-PSOE de Ribeira queremos comunicar aos cidadáns que a través dunha denuncia dos veciños "dá Ameixida" comparecemos na praia "dá Amexida" con motivo dunha importante vertedura de augas aparentemente residuais que virten directamente á praia molestando loxicamente aos bañistas que fan uso do devandito espazo para o seu esparexemento.

No últimos días observamos con satisfacción como o Sr. Ruíz Rivas, en nome do Concello de Riveira, recibiu o maior número de bandeiras azuis da zona do barbanza, desgraciadamente feitos como o salientado nesta praia veñen a escurecer tal merecemento, posto que demostra unha clara desidia no mantemento das nosas praias a inicio de plena tempada estival.

Polo tanto instamos ao Sr. Alcalde de Ribeira a que emende coa maior dilixencia e brevidade posibles as verteduras incontroladas que se observan con nitidez nas fotografías que achegamos.

vertido incontrolado en la playa de la Ameixida en Ribeira

Orde do día, pleno ordinario de xuño 2012
En Ribeira a 23 de Junio de 2012

Orden del día pleno ordinario de junio riberia, ayuntamiento de riveira

pleno de ordinario de junio 2012, ayuntamiento riveira

 

O PSdeG-PSOE de Ribeira reclama a comparecencia do Alcalde ante a investigación da fiscalia.
En Ribeira a 23 de Junio de 2012

 

emisario del touro, ribeira

ANTE LA INVESTIGACION SOLICITADA POR LA FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE AL JUZGADO DE RIBEIRA POR DELITO ECOLOGICO CONTRA EL CONCELLO DE RIBEIRA, EL PARTIDO SOCIALISTA HACE PUBLICO EL SIGUIENTE COMUNICADO.

Es un hecho clamoroso que el saneamiento de la ciudad de Ribeira conduce las aguas residuales directamente al mar sin la más mínima depuración y por ello pagamos un canon a la Xunta de 678.000 €uros anuales. Son muchos años los que los ciudadanos de Ribeira llevamos soportando esta situación extraña de inmovilismo asfixiante y repugnante pasotismo tácito, en la que todo el mundo sabe de la impunidad con la que se actúa en el control de las aguas residuales. Nuestras playas están acribilladas por tuberías y desagües inmundos, que solo gracias a las mareas de nuestra explotada ría de Arousa nos ha permitido llegar hasta aquí.

Este lugar modélico de convivencia social, hoy por ti, mañana por mi, se ha encontrado con una denuncia ante la fiscalía por delito ecológico, que ante las pruebas recabadas queda acreditada la veracidad de los hechos denunciados y por ello se da tramite al juzgado para que inicie las investigaciones necesarias con la pretensión de esclarecer la autoría personal en el periodo 1999-2011, con el Sr. Torres Colomer, y el Sr. Ruiz Rivas presidiendo la corporación municipal.

El grupo socialista presentó una moción en el pleno de abril instando al Concello de Riveira, por enésima vez, a reclamar a Aguas de Galicia una depuradora para el polígono de Xarás que evite el foco de contaminación que supone el emisario del Touro. Ni en el debate, ni en la comisión, se informó a la Corporación Municipal de la denuncia presentada por los bateeiros ante la fiscalía.

El partido popular insiste en que no se precisa depuradora para el polígono de Xarás, por que ya depuran las propias empresas. Que el emisario que se va a construir en O Touro ya hace las funciones de depuración (Aguas de Galicia dixit). La situación esta controlada por las inspecciones que realizan la Xunta de Galicia y la empresa concesionaria.

Es inadmisible que el Alcalde descanse en la fuerza de la naturaleza para resolver el saneamiento de la ciudad. Esta actitud define una ideología basada en el individualismo y en la insolidaridad y viene a resumir la pedagogía política del grupo de gobierno, basada en la recompensa del silencio. Ante esta situación de oscurantismo y dada la gravedad de las diligencias de la fiscalía y de las pruebas conseguidas, que acreditan los hechos denunciados, el grupo municipal socialista reclama la comparecencia del Alcalde y Concejal responsable para explicar ante la corporación municipal los pasos que dió el Concello y las respuestas y gestiones hechas por la Administración autonómica desde la fecha de la denuncia en 2007.

¿Podremos conocer la certificación de recepción de final de obra del actual emisario?

 

 

 

Orzamentos 2012. Sinxelamente, as cifras non son certas.
En Ribeira a 26 de Mayo de 2012

Debatimos os orzamentos para o ano 2012. Do estudio dos datos que constan no expdte, entendemos cas cifras non son certas, como anualidade do 2012. Preséntase un orzamento por 23 millóns de euros  e, sen reparar na disminución de gasto frente o orzamento do pasado ano, en 6 millons de €, un 20% menos, os presenta o equipo de gobernó como os segundos mais altos da historia.  E hasta pode que teñan  razón, dada a necesidade de ilusión que precisa a sociedade. Porque así como todavía está fresco o titular do pasado ano. Os mais altos da historia. Riveira tera inversións hasta o ano 2015, titulaban os medios locais. Hasta o 2015, o 2016, o 2017


Pois ben, e só por axustarme os datos da liquidación, o equipo de goberno so foi quén de executar o 25 % do capitulo de inversións do pasado ano,  e polo tanto,  espéranos unha impresionante cifra de incorporación de remanente para este ano 2012, que o final vai deixar en ridículo os 5,8  millons que presentan para este ano.


Como decía, 23 millons para o 2012, os segundos mais alto da historia, pero vexamos que hai detrás destas  cifras.


GASTOS:


CAPITULO 1. PERSONAL.  Dacordo cos tempos, os traballadores seguemos  a ser a solida base sobre a que recae o axuste orzamentario. Os traballadores  manteñen a sua retribución cas cifras do 2011, co obxetivo de reducir o déficit publico. Unha esixencia que ven sendo obrigatoria dende o ano 2010 e, cos funcionarios asumimos resignados.
No caso do concello de Riveira, tamen  desconcertados.  Si o motivo da reducción dos salarios dende o ano 2010 e a reducción da debeda bancaria, como é posible que por parte do concello de riveira non se aplicara nin o ano 2010 nin tampouco no ano 2011 a reducción de debeda viva tal como obriga o RDL 8/2010.


Lembrar que este ano non haberá  programas de promoción do emprego, pola reducción dos 600.000€ que adicaba o gobernó ás  escolas taller. Para compensalo o equipo de goberno debería adicar, en función dos resultados dos anteriores obradoiros, unha partida con cargo a R.P. destinada aun plan de emprego en colaboración cos centros de FP e asociación de empresarios.

CAPITULO 2.BENS E SERVICIOS. Presentase o capitulo 2 cun incremento  do 16%, pero tampouco é certo. Primeiro, recollese neste capitulo os 664.000 € que o concello debía os proveedores e que ahora, dous anos despois, ten a obriga de pagar, por servicios xa feitos. E tamen recolle unha partida, que di moito do entusiasmo da xestión orzamentaria , como é a revision de precios dos anos 2008, 2009, e 2010 de diversos contratos por un total de 404.284€. Chamanos atención o excesivo gasto adicado a arrendamento da nave de vías e obras por 42.000€. Supoño que terá que aparecer por este capitulo o próximo contrato de limpeza, para regularizar dunha vez por todas as moitas facturas que xeneran estes modelos de contratación propios dos anos setenta. E que parece que tampouco lle gustan á intervención.

CAPITULO 3.  INTERESES BANCARIOS. Podemos decir que se incrementan  do ano 2011 o 2012 un 49%, 85.000€ mais sobre os 175.000 que xa tiñamos. Fronte a unha reducción dos soldos dos funcionarios e a conxelación dos servicios correntes , e unha subida de impostos e taxas por un 5,7%, adicamos 85.000€ maís a pagar intereses. Para mais explicación: retemos un 5% o soldo dos funcionarios ca obriga de destinalos a rebaixar a débeda bancaria e, pola contra,  pagamos maís intereses de maís prestamos. Reducense os gastos sociais e incrementanse os gastos de intereses bancarios.

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CTES. Redúcese un 10%. Aquí o maís destacado é a variedade de convenios con entidades deportivas e culturais, menores cas do pasado ano, pero si mais aberto. Gostariame que a partida adicada a escolarización se vira aumentada con cargo os recursos propios, que nestes momentos de escasez de renta e falta de traballo seguro que suporian unha mellor rendabilidade social. Lembrarlle o alcalde que estaremos pendentes das subvencions non pagadas do pasado ano e que se prometeron para este mes.
As subvencións por convenios están descompensadas, habida conta da presenza de entidades estrictamente privadas, competindo con entidades  de marcado interes  municipal cun traballo social insustituible. No ano 2011 adicouse 12.000€ o museo etnográfico de Artes. Hoxe danse os mesmos cartos e ademáis subvencionase con 24.000€ o museo privado do gravado.


Este capitulo adica o matadoiro 128.000€. suponse que a adxudicacion liberará créditos para outras partidas  deste capitulo. Eu propoño o grupo de gobernó conveniar cos centros educativos uns programas de loita contra o absentismo e o reforzó escolar que poderían iniciar no mes de outubro.

CAPITULO 6. INVERSIONES. Este, como de costumbre, é o capitulo mais mediático, o capitulo dos grandes titulares.  Polo de pronto para este ano temos 5,8 millons de € relativos.Antes de nada chama atención a cantidade de proxetiños que contén o anexo de inversións. 24 proxectos dun total de trinta e cinco son por debaixo dos 50.000€. Adxudicación directa.  (pensó que esto pouco ten que ver cos compromisos que conten o plan de axuste, no apartado das medidas para mellorar a recaudación.) Fala de 5,8 millóns de inversións: no apartado RD 4/2012 son 191.000€ a pagar por obras xa feitas.  Polo tanto rebaixamos. No apartado de subvencion Xunta e, salvo confirmación de ultima hora, e mentras non se firman os convenios para a gardería e o mercado,  teríamos que rebaixar outro 1,3 millóns (para o convenio do mercado, no mellor dos casos serian 300.000 para o ano 2012).
A construcción dun pabellón con cargo o concello ben merece unha explicación moi exhaustiva por parte do grupo de goberno. Superados os sudores da casa da xuventude,  agora toca este polideportivo, “tan necesario” para o cal temos que pedir un préstamo (o primeiro ano, váinos costar 40.000€ de intereses), para rematar unha obra que se adxudicou no ano 2007, e no que consta a obriga de financiación plurianual nos anos 2007 e 2008 e un plazo de execución de18 meses. En calquera caso, decir que esta obra, fai recordar a importancia do gasto publico na reactivación da economía, criterio tan denostado polos gobernos liberáis pero que cando poden, aplican sin ningún rubor, financiados con deuda bancaria que neste caso supón 40.000€ mais de intereses .


En canto as obras en cuestión,  temos que decir que ó 8 de maio, saleu publicada unha orde para subvencions  ós concellos, con cargo o fondo de compensación ambiental, e seria dexesable  que este equipo de gobernó, que vostede capitanea, traballara de cara a mellorar o entorno  de Corrubedo-Teira, longamente reivindicado polos veciños, concientes da importancia e do valor que atesora aquel entorno. 


INGRESOS

CAPITULO 1. En xeral incrementan vostedes  un 5,36%, froito do incremento das taxas e do 7% o IBI.  Cita a incorporación dun número destacado de novas unidades o padrón do catastro. Espero que pronto poidamos coñecer o padrón do ibi e as distintas exencións que dacordo ca lei están vostedes aplicando. Non estaría de maís que neste pleno, frente a un incremento do 5,3% de subida de taxas e impostos, nos ilustrarán co importe total que supon para o concello a exencion que aplican dacordo cas ordenanzas. E propóñolles que revisen as exencións por familia numerosa e incrementen a porcentaxe cunha correcta revisión da renda. Poden elevalo do 50% o 90%. A realidade é que ós promotores de vivendas lles bonifican o IBI hasta o 90%, e ás familias numerosas, so lles conceden o 50%. Nas plusvalías, pedirlles que non lle presciban as liquidacións e fagan un esforzó maior dacordo co seu compromiso no plan de axuste.

CAPITULO 2. ICIO.Este é un imposto que pudo ser moito mais do que foi e agora anda un pouco renqueante.  A pesar da insistente  prudencia do servicio de intervención, atrevense cunha proposta do 100% de incremento na recaudación. Eu propoño que regulen a exencion do ICIO para as actividades de rehabilitación de vivendas e potencien esta opción  complementada cas liñas de financiación estatales e autonómicas.
Todo o parque de vivendas da cuenca de artes-corrubedo  ben merece unha política de apoio á rehabilitación das casas unifamiliares.

 

CAPITULO 3 . TAXAS E PREZOS PUBLICOS.O incremento do 3,8% nas taxas de servicios públicos ó cidadá, propostas polo señor alcalde, supón unha  importante subida no coste dos servicios públicos. Si o comparamos  co capitulo 4, transferencias correntes doutras administracións, e polo tanto da contribución do resto do estado, supoño que axudará a entender a financiación do gasto publico como algo necesariamente compartido. Máxime si tamén vemos que aumenta a nosa participación nos tributos do estado en 500.000€. Para ser un goberno liberal, maioritariamente respaldado pola cidadanía, haí que recoñecer o ben que recibimos as subvencións do estado. Un dato interesante que seguiremos con moita atención é o ingreso que ten que facer aquagest por cobros impropios por un total de 576.054,99€ dende o ano 2003 o 2010. E non quero esquencer a flamante recaudación  que imos ter a través das taxas das instalacións deportivas, nada menos que o 356% de incremento.  Nada que decir nas cifras de este capitulo salvo que o seu destino,  ben parece que vai dirixido a financiar os intereses dos préstamos.


CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES.Xa citeí as miñas dudas sobre os convenios que están pendentes de firma. Ben é verdade que poderíamos tirar  de recursos propios para facer a guardería. A pesar da inseguridade destes convenios, as transferencias baixan un 11% respeto do 2011. Un apunte: di que o proxecto de lei de presupuestos 2012 contempla un aumento dos plazos na devolución dos P.I.E. con efectos retroactivos 1.1.12. pois eso, de momento é un proxecto.

CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIAIS. Chámanos a atención os pequenos descoidos do cobro dos arrendamentos das fincas do concello, supoño que froito da pequena importancia dos € que supoñen estas partidas fronte o volumen que manexan estas sociedades capitalistas arrendatarias. (deben 36.000€). So indicar que o 38% do ingreso corrente ven das transferencias do resto do estado. E dicir dos impostos doutros contribuintes que nada teñen que ver con esta cidade. Pero o señor alcalde incorpora no seu discurso a defensa a ultranza dos empresarios da construcción decindo que eles serán os primeiros na adxudicacion dos proxectos de obras.

CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. BAIXA UN 60% Unha disminución do 60%. non podía  ser doutra  maneira,  despois do empacho que se dou o equipo de gobernó co programa Riveira Atlántica.
Dos convenios da Xunta, decir que cando se firmen, seguro que darán pronta e mediática conta dos mesmos. Hasta ese momento teño que pensar  que esta a cousa difícil. Pois ben, facendo resumen, polas miñas contas este orzamento, o segundo mais alto da historia quédame rebaixado en 2.100.000€ que,  dacordo co informe da intervencion, para estas subvencions non confirmadas deberá condicionarse a dispoñibilidade do crédito para a adxudicacion e execucion das obras que financian, á confirmación detales ingresos.

O que deixa este orzamento en 21 millons de €, que non esta mal, maxime si temos en conta que agora sí, hai que xestionar a anualidade 2012 de Riveira Atlántica e mais a do 2011 pendente, pero ca  axuda do equipo  externo contratado seguro que chegará  a bo porto. É un orzamento ca sua estructura de gasto non rexistra ninguna novedade respecto dos históricos, a pesar da evolución económica que  estanos  decindo a necesidade de habilitar recursos para programas sociales ós maiores, e ós dependentes, con gran absorción de man de obra e de aplicación inmediata.
Neste momentos tamén son moi necesarios os programas educativos de reforzo e apoio a comunidade escolar, nun momento de apoio imprescindible as ampas para completar a formación dos estudantes.

EDAR de Ribeira, a historia de un despropósito
En Ribeira a 15 de Mayo de 2012

Publicamos íntegro el texto de las legaciones presentadas por el PSdeG-PSOE de Ribeira, referentes al estudio de impacto medioambiental del EDAR de Ribeira.

 

 

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO

Dirección de Augas de Galicia

Rúa Doctor Maceira, 18-baixo.

15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)

 

José Manuel Vilas Álvarez, con DNI: xxxxxxxx, con dirección en la Praza Uxío Novoneira, nº 4, entreplanta, de Ribeira, 15960 A Coruña, teléfono xxxxxxxxxx, en nombre de la Agrupación del PSdeG-PSOE de Ribeira,

E X P O N E :

Que a la vista de la documentación integrante en el Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de construcción y explotación de la estación depuradora de aguas residuales de Ribeira, para los efectos de evaluación ambiental (exp. 2009/0176), en este momento en período de Información Pública, desea hacer las siguientes Observaciones:

1.      Poner de manifiesto que hace mas de tres años, cuando por los distintos interesados, como las Cofradías, Administraciones y Ciudadanos en general, se examinó el anteproyecto que ahora se retoma y continua su tramitación, se puso en evidencia que era un anteproyecto con unas carencias muy significativas, hasta tal punto que los representantes de Aguas, Cofradías, y del Concello acordaron dejar de lado dicho anteproyecto para  llevar a cabo un nuevo estudio que buscase un sitio adecuado para la ubicación de la Edar o Edares. Han pasado prácticamente tres años y nada de ello se ha realizado, es más, se nos viene ahora por el Conselleiro de Ordenación Territorial a exponer el saneamiento, como si de algo novedoso se tratase, pero no, sigue siendo aquel anteproyecto que carecía del más mínimo estudio elemental, para ubicar adecuadamente una EDAR.

2.      Se han incumplido todos los acuerdos y se pretende implantar un sistema de saneamiento que, aunque se le llama integral para Ribeira, ni siquiera lo es, pues no contempla la depuración de residuos tan contaminantes como los procedentes del polígono de Xarás, y  se conforma con conducirlo, mediante una tubería de reciente instalación hasta el Touro y allí, sin depuración alguna, se suelta produciendo una descomunal contaminación al medio. Tampoco se contempla el saneamiento del Hospital del Barbanza, carece de depuración cualquier residuo de allí procedente y vierte con el impacto que ello supone, nuevamente al medio.

3.      El anteproyecto que en su día fue analizado, ya llevaba veinte años de retraso, ya era obsoleto, no para cuando se hizo, sino mismo para los años 80. Se retoma, sin pudor alguno y se implanta groseramente para cumplir un trámite. En modo ni momento alguno por los técnicos que realizaron el anteproyecto, ni tampoco ahora por los que llevan a cabo el estudio de impacto, se hace un estudio serio y riguroso. No se examinan los lugares que puedan resultar más adecuados para la ubicación de la Edar y tampoco se determina el impacto. Como en el anteproyecto, se señala una parcela, y por parte de los técnicos, se hace una justificación en torno a esa parcela. No se busca el sitio adecuado. Se justifica el sitio elegido a dedo.

4.      El estudio de impacto ambiental que se hace, siempre concluye, se mire los lugares que se miren, que el saneamiento va a producir un impacto positivo. Eso es cierto pues, teniendo en cuenta que los peligrosísimos vertidos que venimos sufriendo, a través del Touro en todo el Concello, de las industrias de Xarás y de los vertidos del propio Hospital, es evidente que siempre hay mejora, aunque lo procedente sería un estudio serio y riguroso, que mejorara la situación, no porque evitara tamañas barbaridades de vertidos, sino porque de las posibilidades existentes se buscaría la más idónea.

5.      Antes de proceder a las alegaciones del Estudio de impacto que está en exposición, también queremos poner de manifiesto que es el Gobierno del Concello de Riveira quien habrá de responsabilizarse de las consecuencias nefastas, tanto económicas como medioambientales que va a producir el saneamiento en las circunstancias en que quiere implantarse; sin propiciar la búsqueda de una ubicación adecuada y dejando fuera los residuos más peligrosos, los industriales y los del Hospital. Y que, aun siendo posible que mejore la deplorable situación en que el saneamiento ahora se encuentra, es inaceptable, para los tiempos en que vivimos, que se nos imponga una solución de las peores que pudo haberse encontrado.

                        Es así como ponemos de manifiesto la oposición frontal a un saneamiento obsoleto y carente de seriedad y rigor;  concretándonos en el Estudio de impacto ambiental, formulamos las siguientes Alegaciones:

P r i m e r a.-

                        Comenzaremos por examinar las propuestas que en su día hizo el Ayuntamiento de Riveira al hacer alegaciones al anteproyecto ahora retomado, a las que se da respuesta en el Estudio; se propusieron entre otras:

                            - La EDAR de Ribeira debía someterse al trámite de Evaluación de impacto ambiental y de Evaluación estratégica de la sostenibilidad.

                        - Que se solicitase a la Xunta de Galicia una depuradora específica para el polígono de Xarás.

                        - En cuanto a residuos propone que se  adopten las medidas correctoras oportunas con el objeto de que los residuos se almacenen en condiciones adecuadas de higiene, seguridad y separación, garantizando en todo caso que se impida cualquier afectación en relación al medio ambiente, en relación con este aspecto, se cumplirán las normas técnicas vigentes relativas al envasado, etiquetado, almacenamiento y traslado establecidas en la normativa vigente.

                        - En lo que a olores se refiere, propone que se adopten medidas tanto en la  línea de agua como en la línea de fangos.

                        - En cuanto a vertidos propone que se contemple la posibilidad de un vertido ocasional y puntual del by-pass al mar.

                        - La posibilidad de que se modifiquen los cursos de agua, habrá de establecerse medidas protectoras para evitar afectaciones sobre recursos hídricos y para evitar arrastres contaminantes presentes en la superficie e instalaciones.

                        La primera de las propuestas a que aludimos ha sido aceptada, se somete el anteproyecto a Estudio de impacto. En cuanto a la segunda no es una propuesta que haya de hacerse a un anteproyecto. Es el propio Concello de Riveira quien debe demandar una depuradora para el polígono industrial de Xarás y exigir que los vertidos del polígono sean depurados, con ayuda o no de la Xunta. El Concello tiene también obligaciones en el ámbito medioambiental que hace muchos años tiene total y absolutamente abandonadas, y no es de recibo que pretenda diluir sus obligaciones mediante unas alegaciones a un anteproyecto. No, así no se asumen las obligaciones que la ley impone, así se dejan las cosas como hasta ahora están, y los ciudadanos que aquí residen y nos visitan padecen la contaminación que tenemos, y los olores que desde hace años venimos sufriendo, con el público conocimiento y perplejidad de las autoridades de la UE.

                        En lo que a la propuesta recogida en el tercer punto (que los residuos se almacenen en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y que se garantice en todo caso que se impida cualquier afección que afecte al medio ambiente)

Reconoce el estudio que una incorrecta gestión de residuos podrían provocar efectos perjudiciales sobre varios factores ambientales considerados y se remite al Anejo 4 en el que se incluye un plan de gestión de residuos con las directrices a seguir  para cumplir la legislación. Si nos vamos a ese anejo 4, vemos que únicamente se contempla el impacto que producen las obras de construcción de la depuradora; nada de lo que se le propone y acepta, y aún así, lo que hace es un “corta y pega” de la legislación aplicable sacada de cualquier otro proyecto. Da igual que se trate de la depuradora de Ribeira que de Coirós o Malpica; o sea, nada de nada.

                        En cuanto a medidas para olores en la línea de agua y fangos alude el Estudio de Impacto a que se establecen medidas en los apartados 6.2.3.3 y 6.3.2.2 y, lo cierto es que ni existen tales apartados en dicho estudio; los olores se contemplan en la página 75 y efectivamente pone de manifiesto que existe impacto negativo en este sentido al señalar que se producen durante el trasiego y tratamiento de las aguas residuales y como consecuencia de la degradación de la materia orgánica; estando vinculados, dice el Estudio,  al régimen de vientos de la zona de estudio, que casualmente son, durante prácticamente todo el año, del Noroeste. Pone así de manifiesto que los olores recaerán en toda la zona de la ría: Aguiño, Carreira, Castiñeiras y Ribeira. Fantástico!!!. Sin embargo, en modo ni momento alguno se hace lo que propone el Concello, y es que no existe tratamiento alguno para los malos olores que van a producirse; al menos el Estudio no los contempla, afirma que se van a producir!. Dice que tendrán potentes equipos de extracción y desodorización, pero no dice ni cuáles son, ni cómo son, ni nada que en tal sentido pueda evitarlos.

            En cuanto a las propuestas hechas por el Concello para los vertidos, el Estudio (pág. 75) señala que existen riesgos derivados de posibles fallos funcionales en la conducción del vertido (obturación) o en la EDAR, así como accidentes estructurales del emisario…en este caso la afección, sigue diciendo, se produciría sobre el medio marino y sobre las zonas de baño aledañas, además en los bancos de marisqueo; lo que debería tenerse en cuenta en el programa de vigilancia. El Estudio viene a confirmar el severo impacto ambiental que va a producirse y dice que se resolverá con un programa de vigilancia, que no describe ni concreta. Nuevamente se está poniendo de manifiesto los gravísimos problemas de contaminación, vertidos y malos olores con que vamos a encontrarnos, sin que a ello se vislumbre solución alguna, al menos en este Estudio y tampoco en el anteproyecto que analizamos!!. Señala también (pág. 76) que la calidad del agua, en términos químicos, se puede ver alterada en el punto de vertido, pero tampoco aquí vislumbra solución, más que una mera manifestación, sin concreción precisa e imprescindible, de que la Edar estará dotada de tratamiento biológico de aguas y de fangos .¿Que tratamiento de aguas?. ¿Cual es el tratamiento de fangos previsto?. Dice que cuenta con mecanismos de control exigidos por la UE, ¿cuales?, ¿dónde están esos mecanismos?.

                        Y el Estudio siempre concluye que el impacto de la Edar es positivo, pues, como parte de la base de que las conexiones a colectores están estropeadas o que el mar entra en las canalizaciones o que se vierte directamente, siempre ante esa perspectiva es positivo, pero no nos dice como solventar el  tema de la contaminación y olores que reconoce va a producir, ni tampoco, en momento ni en modo alguno, busca lugares o sitios en que el impacto no se produzca o, si se produce, lo sea de forma mínima y que, desde luego no afecte, ni al baño, ni a los bancos marisqueros, de los que tantas familias de la localidad dependen.

                        En cuando a la propuesta de que se puedan modificar cursos de agua y que se habiliten medidas protectoras, para evitar afecciones sobre los recursos, y para evitar arrastres, el Estudio señala que en el apartado 6.2.8 se establecen las medidas protectoras y  aquí vemos que se centra en el momento de llevar a cabo la construcción de la Edar y señala, no lo que hay que hacer o lo que habrá de hacerse, sino en potestativo…se evitará…se tratará…Y volvemos a lo mismo, las cosas hay que hacerlas correctas aquí y en Santiago o Marín, pero no se resuelve lo que el Concello propuso y se aceptó.

                        Tenemos un Estudio de impacto de corta y pega y de lo bien que deben hacerse las cosas, no se contempla ni se resuelven en modo ni momento alguno las propuestas concretas hechas en su día por el Concello de Riveira.

 

S e g u n d a.-

                        Todas las propuestas hechas, han sido aceptadas y se señala que han de tenerse en cuenta (pagina 12; punto:1.7.2 pues así lo había determinado La Resolución de la Secretaría Xeral de Calidade i Avaliación Ambiental) y dice el Estudio

 

que sí, que se han tenido en cuenta, por ello vamos a concretar alguna de las hechas por la Cofradía de Aguiño y ver como en el Estudio se resuelven.

                        -Que el proyecto se replantee en cuanto a su emplazamiento, diseño  y territorio al que da cobertura.

                        A este aspecto ya nos hemos referido antes de dar comienzo a las alegaciones propiamente dichas y ya hemos señalado que por los órganos competentes para diseñar y desarrollar la Edar y por el Gobierno del Concello de Ribeira, se ha incumplido totalmente, pues no se ha hecho nada de lo propuesto por la Cofradía y acordado y desde luego no se han estudiado nuevos emplazamientos. Se retoma, después de casi tres años, el viejo anteproyecto.     A ello, el Estudio que analizamos, contesta que  se han tenido en cuenta el Plan de Saneamiento Local de la Ria de Arousa, y que a través de él se dispone de un grado de conocimiento que avala las alternativas y soluciones propuestas. No nos cabe duda alguna que Plan de Saneamiento aludido es un estudio muy interesante para toda la ría de Arousa, pero el hecho de que así sea, no da respuesta a la propuesta hecha por la Cofradía de Aguiño, y en su día aceptada. Las propuestas que aquí se hacen ya fueron hechas en el año 2009 y prácticamente rechazadas y, casualidad, el Plan mentado avala las propuestas aparecidas en el anteproyecto y rechazadas por la Cofradía. El Plan, ni avala ni deja de avalar las propuestas que a ahora vuelven a retomarse, el Plan es una gran base de datos de cómo está el saneamiento en toda la Ría, pero no  justifica, ni es su fin justificar, las propuestas defendidas en el anteproyecto para ubicar la Edar de Ribeira. Por tanto la contestación que se da a la propuesta aludida carece de relación con la misma y mucho menos afirmar que avala lo que aquí se justifica.

-Que se someta Evaluación de impacto y que incluya un verdadero análisis de alternativas

            Sí se somete a Evaluación de impacto, pero como se dijo hasta la saciedad, no se ha hecho un verdadero estudio de alternativas. Son las mismas que las del anteproyecto rechazado y se indica (pág. 17) que se desarrollan ampliamente las consideraciones exigidas. Lo que no se ha hecho, por ser exactamente las mismas alternativas. Es más, desde las alegaciones hechas en el verano del 2009, acordando que se harían nuevos estudios, no se ha hecho absolutamente nada, y no se retomó el tema hasta octubre del 2011, actuando sobre el mismo proyecto. Durante ese tiempo, sí se hizo el Plan de la Ría, pero nada tiene que ver con la instalación de una Edar en Ribeira, más que utilizar parte de los estudios hechos, por si en algún aspecto pueden ayudar a subsanar problemas, pero no se ha hecho un verdadero y serio estudio y análisis de alternativas. Se retoman las viejas.

-Que, en cualquier caso, se realicen estudios necesarios  para garantizar la protección de los recursos marinos, de los que vive no solo los asociados de la Cofradía de Aguiño, sino también otras…

            A esto vuelve a contestarse que ya se hizo el Plan de Saneamiento de la Ría de Arousa y que los vertidos tanto de Areeiros como de Aguiño son muy deficientes, por ello habrá un impacto positivo. Pero tal aseveración, primero, como ya dijimos, el

 

Plan de Saneamiento de la Ría solo puede servir para mejorar datos y eficiencias, no para justificar la Edar de Ribeira, ya pensada en 2009 y, segundo, porque se parte de la base de que se va a mejorar con la Edar un vertido que era directo, como ahora lo es al medio. No cabe duda de que habrá mejora respecto de la nefasta situación que hay ahora y desde hace mucho tiempo, por desidia del Gobierno local, pero no se trata de mejorar algo nefasto, sino de realizar adecuadamente el saneamiento integral de Ribeira y, además, los bancos marisqueros no se han tenido para nada en cuenta, pues en la Ría de Arousa, donde están las bateas de mejillón y algunos campos de almejas; nada tienen que ver con la zona de percebes, que está en la Costa, no en la Ría de Arousa y es en la costa y vertiendo en Zona de Importancia Comunitaria y en el propio Parque Natural Complejo Dunar, donde se van a realizar los vertidos; no debiendo confundirse como hace el Estudio, la Ria de Arousa con la zona de Costa, donde en modo alguno se ha tenido en cuenta el impacto negativo que va a tener el vertido a los bancos de percebes, algas y otros especimenes autóctonos.

            - Que el proyecto tenga en cuenta el futuro económico que representa la propuesta de Reserva Marina.

                        Contestándose a ello que es sin duda uno de los factores implícitos en las alternativa. Insistiendo en que ahora se van a evitar vertidos directos, como venía sucediendo. Dicha contestación no da respuesta a la propuesta de que se tenga en cuenta el futuro económico de Reserva Marina, pues, como ya dijimos hasta la saciedad, las alternativas son las del anteproyecto del 2009, que habían sido desechadas.

Por tanto tal afirmación lo que hace es poner de manifiesto que en la zona donde va a ubicarse la Edar, que no es la Ría de Arousa, sino la zona costera y concretamente en la zona del parque natural y humedales de Vixán y Corrubedo. No se ha tenido en cuenta los efectos que allí producirán los vertidos, que afectarán, al parque citado, al Parque Nacional de las Islas Atlánticas y a zonas LIC y, desde luego, a  los bancos de percebe existentes a lo largo de la costa y en los roquedos aledaños a la misma.

                        Y así, una tras otra vez, las propuestas que habrían de tenerse en cuenta. Ni se han tenido ni se tienen en cuenta. Y para no ser cansinos aludiremos solo a dos propuestas más.

                        -Un Plan de obras y mantenimiento que permita conocer y analizar la gestión de los residuos, los protocolos de actuación ante distintas situaciones de mantenimiento, reparación y emergencia.. fallo eléctrico… reposición de bombas.

                        Contesta el Estudio que ya se contempla en el Anejo 4 y 5. Si vemos el anejo 4, al que ya hemos aludido en la alegación precedente, al ver las propuestas hechas en su día por el Concello y traídas aquí, vemos que tal Anejo lo único que contempla es el tratamiento de los residuos que produzca la obra civil de la depuradora,  como las losetas u hormigón a emplear, los aceites que puedan verter los camiones o medios de transporte de los materiales, cosas que nada tienen que ver con lo que realmente se propone, amén del “corta y pega” de la legislación aplicable. El Anejo 5, más de lo mismo, pues lo que hace es otra vez “corta y pega” de normativa

aplicable, aquí y en Coruña o Meis, y describe los códigos de cálculo, los parámetros de opciones, las corrientes, pero en modo alguno ello responde a las propuestas realizadas y aceptadas. Y concluye (pag 22 de este último Anejo), que el entorno de la zona del vertido está muy expuesto a la acción del oleaje, por lo que la dispersión de las aguas vertidas se encuentra muy condicionada por las condiciones del oleaje.

                        -Programa de actuación para la gestión separada de vertidos de las zonas industriales y de control de estas actividades, que garantice la eficacia del proceso de depuración finalmente establecido para la Edar de Ribeira.

                        La contestación que se da a esta cuestión no es de recibo. Se indica que se han tenido en cuenta las circunstancias actuales de la gestión de los vertidos industriales procedentes de Xarás. Que se trata de infraestructuras ya existentes, que han producido una importante modificación en las características del agua residual del conjunto del sistema. Hasta tal construcción, el agua procedente del polígono, con una importante carga contaminante, se mezclaba con las residuales tipo urbano. Las infraestructuras ya operativas, continúa diciendo el Estudio, han consistido fundamentalmente en la derivación del colector industrial hacia Pedra Pateira,…consiguiendo la separación efectiva de las aguas industriales y urbanas.

                        A ello tenemos que decir que esas infraestructuras se han hecho hace poco mas de un año; es decir, entre las alegaciones al anteproyecto del 2009 y el Estudio que se hace ahora de este Anteproyecto, dejándolas fuera del estudio de impacto de forma capciosa y subrepticia.

                        Es cierto que así se separan los residuos industriales de los urbanos, pero no es menos que los vertidos industriales han de ser depurados, no meterlos en una tubería hasta Pedra Pateira y de ahí al emisario y directos, todos los residuos industriales, a la ría de Arousa. Y el Estudio nos lo plantea como un buen hacer, cuando se trata de una verdadera chapuza que en vez de estudiar el impacto ambiental de los residuos industriales, los canalizan al margen de todo el estudio del saneamiento y los vierten directamente al medio sin depurar. El Estudio que ahora examinamos en su página 18 parece que se trata de una actuación seria y rigurosa, cuando lo que hace es saltarse los preceptivos estudios de impacto y, SIN DEPURAR, vierte directamente al mar todos los  vertidos contaminantes industriales. Así es  de riguroso y serio el  estudio de impacto al que ahora hacemos alegaciones. No solo permite que por una tubería, sin depuración alguna, se lancen todos los residuos industriales al mar, sino que lo quiere justificar, señalando lo bueno que es separar residuos industriales de fecales urbanos. Pues no, los residuos industriales han de depurarse antes de meterse en tuberías y verterlos al medio. Tal realización de infraestructuras hace escasamente un año, al margen del proceso de saneamiento es totalmente refutable y rechazable y no debe ser justificado en modo alguno.

                        Lo hecho no es un programa de gestión separada y control de actividades contaminantes y mucho menos garantiza un proceso de depuración. Lo hecho no tiene nombre y su justificación por unos técnicos, mucho menos. Las aguas industriales y del Hospital están sin depurar y así se vierten al medio y ello es injustificable. Por no hablar, además, del peligro que supone conducir toda la carga del

vertido del polígono de Xarás, sin depurar, por unas tuberías que serían idóneas si fuesen depuradas, pero si los residuos no lo están, como es el caso, los procesos químicos que pueden tener lugar en dichas tuberías, pueden causar situaciones de daños irreversibles.

                        El Estudio de impacto es una mera justificación de algo injustificable y el saneamiento que se pretende de la Ciudad de Ribeira carece del más mínimo rigor y mantiene situaciones impensables para una Comunidad del Siglo XXI. No haber buscado el lugar idóneo para ubicar la EDAR, sino justificar una parcela escogida a dedo; no contemplar la depuración de los residuos industriales y del Hospital y justificar que tales residuos, los más peligrosos y contaminantes, se metan en una tubería y de ahí directamente a verter al medio, hace que el saneamiento que se plantea sea totalmente rechazado por esta formación.

T e r c e r a.-

                        Las alternativas no se hacen de forma adecuada, pues para empezar, debieron haberse tenido en cuenta otros lugares susceptibles de análisis que dieran más opciones,  para una obra tan importante, necesaria y de gran impacto social. Esta falta de sensibilidad del promotor de la Edar, con las peticiones presentadas, solo hace retrasar el cumplimiento de la directiva europea de calidad de aguas y causar un grave perjuicio de contaminación a todos los ciudadanos y a la Xunta de Galicia.

                        Asimismo, los criterios de selección que han sido escogidos no son, desde luego, los más adecuados, ni tampoco los coeficientes de ponderación aplicados. La distancia de la Edar a los distintos bombeos y TT son impresionantes, no se han tenido en cuenta las cotas y depresiones hasta llegar a Couso.

                        Lo que sí queremos poner de manifiesto es que cualquiera de las alternativas y particularmente la que contempla la Edar en Couso va a suponer un coste impresionante en consumo de energía; coste que repercutirá en los ciudadanos. Sabemos que la energía tiene día a día más coste, es un factor que debería tenerse muy en cuenta y que se pasa por alto.

                        En definitiva, la Edar que para Ribeira se pretende no ha tenido en cuenta premisas y datos fundamentales, entre ellos, la repercusión en las zonas de explotación de marisco, pescado y cefalópodos. No se ha dado contestación adecuada a las distintas propuestas hechas por los interesados y entidades afectadas, sobre las posibilidades de instalar depuradoras mediante sistema FMF (filtro de macrofitas en flotación) muchísimo más económicas, tanto en instalación como en mantenimiento, ni siquiera las hechas por el Concello de Ribeira. Y lo que es más importante, no se ha tenido en cuenta el coste energético de las soluciones propuestas en el Estudio, lo que va a costarle al Ciudadano en euros que la EDAR funcione correctamente. Entendemos que puede y debe hacerse de modo más eficiente y, desde luego, contemplando la depuración y saneamiento de los vertidos industriales y del Hospital, que aquí no se contemplan.

                                    Ribeira, a día 30 de Abril del 2011.

 

 

                                   Fdo. José Manuel Vilas Álvarez. Secretario Xeral PSdeG-PSOE Ribeira.

O Concello de Ribeira decidiu non formar parte da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
En Ribeira a 20 de Marzo de 2012

En toda actividad urbanística deben prevalecer os intereses xerais sobre os intereses particulares dos infractores. 

 

O Concello de Ribeira decidiu non formar parte da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependente da Xunta de Galicia. O grupo do partido popular en pleno votou en contra da proposta feita polo PSOE. O portavoz socialista Andrés Fariña Cadenas, foi o encargado de presentar a moción, que foi apoiada polos grupos do BNG, IPDR e PSOE. 

O Partido Popular considera que o Concello de Ribeira ten persoal abondo como para ocuparse da inspección urbanística do municipio. Según o alcalde: “dende que existen os ordenadores  a tentación de incumplir a lei eu non sei si a ten alguén, alomenos eu non a teño” e por outro lado a concelleira Pouso Manerio considera que Ribeira “é unha cidade humanizada e habitable” que non precisa destes servizos. 

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística colabora con todos estes concellos de Galicia co obxectivo común de velar pola utilización racional do solo conforme á normativa vixente en materia de urbanismo, ordenación do territorio e do litoral. A adhesión á axencia suporía unha axuda extraordinaria para o departamento de urbanismo do Concello de Ribeira, que mantén o plan xeral da cidade sen adaptar á actual lei de ordenación urbanística, xerando consecuencias de inseguridade xurídica para os cidadáns neste intre.

O BOP publica hoxe as bases das bolsas da Deputación para o perfeccionamiento de estudos artísticos, investigación e deportes
En Ribeira a 08 de Febrero de 2012

O BOP publica hoxe as bases das bolsas da Deputación para o perfeccionamiento de estudos artísticos, investigación e deportes:

 

Bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos 2012

Convocatoria de bolsas de investigación para o ano 2012

Convocatoria de bolsas para deportistas da provincia para o ano 2012

Esposición pública proxecto eólico en Figuerido
En Ribeira a 01 de Febrero de 2012

O Concello de Ribeira, publicou o 25  de xaneiro un anuncio sobre o proxecto "PARQUE EÓLICO EN FIGUERIDO", transcribimos aquí o seu contido por ser un proxecto de interese xeral:

 

O Excm. Concello de Riveira, pretende a execución do proxecto "PARQUE EÓLICO EN FIGUERIDO", redactado con data novembro de 2008, pola enxeñeira municipal Uxía Landeira Pereira.

Dadas as características da obra a altura máxima, a edificabiliade e a ocupación están sin determinar.

Sométese a información pública por un período de vinte días hábiles, en cumprimento do artido 41.2 b) da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, co obxecto de que durante o referido prazo cantas persoas se consideren interesadas poidan examinlo correspondente expediente nas mañás dos días hábiles, de nove a catorce horas, no prazo indicado, que comenzará a contar a partir do día seguiente ó da devandita publicación no periódico e no taboleiro de anuncios desta Casa Consistorial, nas oficina de Urbanismo do Concello de Riveira, Praza do Concello s/n, co fin de que poidan formular as reclamacións e alegacións que estimen procedentes.

 

Riveira, a 17 de xaneiro do 2012.

Romero Ortiz ¿atenderanse as reclamacións dos veciños?
En Ribeira a 05 de Diciembre de 2011

O pasado día 20 de abril, cento vintesete veciños presentaron un escrito no rexistro do Concello, denunciando o lamentable estado da Rúa Romero Ortiz e solicitando unha serie de accións para a mellora do espacio urbán, tales como: iluminación, asfaltado da rùa, pasos peonís, papeleiras e o arranxo das beirarrúas.
A data de hoxe, non consta resposta por parte do Concello, pero sí estánse  a realizar  obras na rúa, referidas a instalación das tuberías da compañía de gas.
Hoxe a preocupación dos veciños, visto as obras e a falla de información por parte do Concello, é si a nova capa de rodadura que con cargo os orzamentos da Diputación está prevista para a Rúa Romero Ortiz, farase do xeito máis axeitado.
O longo dos últimos 40 anos, o acondicionamento da Rúa Romero Ortiz fíxose polo sistema de, poderiamos chamar, acumulación asfáltica, de tal maneira que unha capa tras outra, ata un total de tres capas, foron sistemáticamente subindo a altura respeto da beirarrúa, provocando en moitos casos a entrada da auga da choiva dentro das vivendas.
Hoxe os veciños, ademáis de reclamar a resposta, en dereito, ó escrito, instan o Concelleiro de obras e o Alcalde, como máxima autoridade, a que prohíba o arranxo da capa asfáltica da Rúa Romero Ortiz sin a previa eliminación das capas anteriores e polo tanto a recuperación do anterior nivel da rúa.
Á vista do exposto, ¿Está o Alcalde o tanto do plan de obra da empresa adxudicataria para o arranxo da Rúa Romero Ortiz, obra financiada e adxudicada pola Diputación, e está disposto o Alcalde a supervisar a obra para evitar as inundacións das vivendas e atender as reclamacións dos veciños, presentadas en rexistro con data 20 de abril do ano en curso?

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
En Ribeira a 03 de Diciembre de 2011

TRABALLAR POLA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

En defensa dos avances conseguidos e a continuidade e desenrrolo das políticas sociais.

Puntual, coma tódolos anos cada 3 de decembro, o Partido Socialista únese á conmemoración deste día xunto ás organizacións da discapacidade. Facendo balance dos avances conseguidos e sinalando os que quedan por facer.

Dentro de poucos días formaránse as novas Cortes Xerais e en consecuencia teremos un novo goberno. Os españois quixeron que o Partido Socialista lidere a oposición e nesa tarefa defenderemos os dereitos e a igualdade de oportunidades, do mismo xeito que o viñemos facendo ata o de agora.

O noso compromiso coas persoas con discapacidade e as políticas dirixídas a éstas , seguen vixentes e dentro da nosa axenda política.

Durante estes anos de goberno socialista prodúxose un avance, sen precedentes, das políticas dirixidas hacia as persoas  con discapacidade e nese camiño vamos a continuar. Propoñendo iniciativas que favorezan a igualdade e a non discriminación, para que as persoas con discapacidade  poidan exercer os seus dereitos  con plena garantía e eficacia, con especial atención ás que favorezan a accesibilidade, a formación e o emprego.

Temos un proxecto político, un plan de traballo, que marcará a folla de ruta que seguiremos o longo da X lexislatura que se inicia nos próximos días.

Traballar pola igualdade de oportunidades significa traballar por unha educación inclusiva que garantice a formación das persoas con discapacidade, requisito imprescindible para lograr ou facer màis doada a súa integración laboral, co propósito de poder optar a unha mellor calidade dos postos de traballo e unha maior empleabilidade.

A nosa vontade é poder seguir avanzando en medidas que favorezan  acceso á educación inclusiva e  

ó emprego, prioritario para a integración das persoas con discapacidade.

Traballar pola igualdade de oportunidades é facelo por aquelas persoas que a súa discapacidade añádense outras condicións que as fan máis vulnerables, coma vivir no medio rural, ser muller ou inmigrante. A eles debemos dirixir medidas específicas para favorecer a súa igualdade.

É moi importante sinalar  que, ante as intencións de recortes manifestadas polo futuro goberno conservador en políticas sociais e en particular á Lei de Dependencia, os socialistas traballaremos pola súa defensa, a súa aplicación, o seu pleno desenrolo e a súa financiación, que aporte seguridade ó sistema, ós beneficiarios e as súas familias.

Seguiremos traballando xunto ó Tercer Sector, como aliados imprescindibles para lograr unha sociedade mellor, màis comprometida e máis participativa.

O Partido Socialista sempre defendeu os dereitos e liberdades e vai continuar defendendo como ninguén  a igualdade de oportunidades e a cohesión social.

NON PODEMOS RETROCEDER.

TÓDOLOS DÍAS SON 25 DE NOVEMBRO
En Ribeira a 25 de Noviembre de 2011

POR UNHA REBELIÓN SOCIAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO


Un ano máis conmemoramos o Día Internacional contra a violencia de xénero e, con este motivo, o PSOE quere facer un chamamento á sociedade española para que se movilice e se comprometa na loita contra esta inmensa crueldade que sólo produce dor, medo e morte nas mulleres víctimas, nos menores que a padecen e nos seus familiares e amigos que a sufrirán de por vida.

O PSOE considera que a sociedade española non pode nin debe tolerar este regueiro de víctimas, directas e indirectas, e que cada persoa, cada familia, cada institución, cada comunidade, grande ou pequena, debe poñer todo o seu esforzo en erradicar a violencia de xénero.

O PSOE deu mostras do seu claro compromiso: A Ley contra a Violencia de Xénero foi a primeira normativa legal aprobada polo Goberno socialista en decembro de 2004 e dotou aos Ministerios, Comunidades Autónomas, Concellos  e Asociacións dos recursos necesarios, tanto legales como económicos, para a protección integral das víctimas e dos menores o seu cargo.

Gracias a elo, centos de miles de mulleres poideron ser atendidas, protexidas e salvadas dese cerco de terror e violencia á que se vían sometidas xunto os seus fillos e fillas, co propósito de lograr a recuperación da súa dignidade e a súa reintegración á sociedade en plena liberdade. A lei puxo tódolos recursos do Estado (Corpos e Forzas de Seguridade, Xustiza, Sanidade, Educación, Asociacións de axuda e apoio, servizos sociais, políticas de emprego e  vivenda, etc.) a disposición das víctimas e das súas familias, nunha clara aposta social para terminar co terror.

Sin embargo, os últimos recortes en políticas sociais protagonizados por Gobernos Autonómicos e locais do Partido Popular, están afectando negativamente ás mulleres e á igualdade, facendo máis difícil a loita contra a violencia de xénero. A pesar de ser os responsables directos de poñer en marcha a protección das víctimas e de xestionar as axudas económicas decretadas polo Goberno Central para este fin, nalgunhas Comunidades Autónomas e Concellos asistimos a recortes indiscriminados, que mostran a falta dun compromiso firme que sitúe a sensibilización e a erradicación da violencia de xénero nas prioridades da axenda política.

Non podemos nin debemos consentilo. Non podemos nin debemos permitir que se abandone a súa sorte a centos de miles de mulleres nin os seus familiares que todavía sufren esta violencia criminal. Non vamos a deixarnos quitar todo o que, como cidadanía, conseguimos nestes anos.

Por todo elo, o PSOE, dende o compromiso e a responsabilidade, esixe que, en base o artigo 155 da Constitución Española, as Comunidades Autónomas cumplan estrictamente a Ley Integral contra a Violencia de Xénero, porque a integridade das mulleres e os menores ha de estar garantizada sin disculpas nin dúbidas.

XUNTOS PODEMOS LOGRALO. NINGUNHA MULLER MÀIS SIN PROTECCIÓN. NINGÚN MALTRATADOR MÁIS SIN CASTIGO.

"O Falcoeiro" xa está disponible na rede.
En Ribeira a 18 de Noviembre de 2011

Portada de O falcoeiro revista periódica y gratuita del Partido Socialista de Ribeira

-> DESCARGA <-

Editorial:

Lector, Tes nas túas mans a revista do PSdG-PSOE de Ribeira, un compromiso adquirido pola actual comisión executiva da agrupación.
Con esta ilustración queremos darlle un impulso decidido a comunicación de ideas, propostas e suxerencias entre os nosos poñentes e a cidadanía do Concello, transferindo opinións, coñecementos, inquietudes, etc., e poder informar da nosa visión do acontecer de Ribeira, e con elo contribuír, dentro do posible, a construír un futuro mellor para todos.
A comunicación é indispensable para divulgar o que nos interesa e preocupa.
Quer ser un proxecto respaldado sobre os ideais de liberdade, pluralismo, diálogo, tolerancia, apertura, paz, democracia, solidariedade e igualdade.
Valores humáns fundamentais para ensalzar o pensamento libre, indispensable para haber cidadanía e facer humanismo.
Desexo que sexa un motor de dinamización do presente de Ribeira.
Con todo, convídovos a que nos sigades, e a participar activa e asiduamente, un saúdo de agarimo.


José Manuel Vilas Álvarez
Secretario Xeral do PSdeG-PSOE de Ribeira

Mint Peche Campaña en Aguiño
En Ribeira a 16 de Noviembre de 2011

Venres 18 de novembro


Mitin Peche de Campaña en Aguiño as 20:00 horas


Local da Confraría de Pescadores

María Gude candidata al Senado por Ribeira

Interveñen:

María Gude Sampedro. Candidata ao Senado
Encarna Romero González. Concelleira en Ribeira
María Teresa Porrit Lueiro. Secretaria de Igualdade
Mar Barcón Sánchez. Portavoz PSdeG na Coruña

REPENTINA DIMISION DE LA SECRETARIA DEL CONCELLO
En Ribeira a 11 de Noviembre de 2011

 

ANTE LA REPENTINA DIMISION DE LA SECRETARIA DEL CONCELLO DE RIBEIRA LA AGRUPACION SOCIALISTA DE RIBEIRA MANIFIESTA PUBLICAMENTE SU PREOCUPACION ANTE LA FALTA DE LOS DOS FUNCIONARIOS HABILITADOS DE CARÁCTER NACIONAL .

La función de fe pública comprende la preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, la Comisión de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma. La responsabilidad administrativa de las funciones referidas está reservada a funcionarios en posesión de la habilitación de carácter nacional. En este momento en el concello de Ribeira estas funciones están siendo desempeñadas por funcionarios del concello sin habilitación de carácter nacional.

En un momento en que la sociedad clama por la transparencia y la regeneración de la democracia y, por lo tanto, cuando debemos extremar y demostrar la plena garantía de la gestión publica a los ciudadanos, financiadores de los servicios públicos y receptores de las prestaciones, en el concello de Ribeira sumamos a la carencia de interventor titular, ahora la falta de funcionario habilitado nacional para las funciones de la secretaría del concello.

Es la función de fe pública la que transmite legalidad y protege a funcionarios y políticos en la gestión administrativa y presupuestaria de un concello.

La dimisión de la actual secretaria es una muy mala y preocupante noticia para la confianza de la corporación. Al grupo socialista le preocupa la casual secuencia de los informes de la secretaria y su repentina dimisión. Hoy mas que nunca reivindicamos la importante conjunción de los intereses ciudadanos representados en programas politicos y el asesoramiento legal de los órganos administrativos del concello para el cumplimiento de los objetivos de la ciudad.

El partido socialista reclama, al alcalde de la ciudad de Ribeira, la urgente puesta en marcha del proceso administrativo para la cobertura de las plazas de la intervención y de la secretaria del concello.

El próximo día 6 de diciembre, día de la Constitución española, cuando el alcalde se reúna en el Salón de plenos con los mas jóvenes de la ciudad, es una buena ocasión para explicarles que es en el concello donde se resuelven las necesidades de la ciudad y se planifica su futuro, dentro de las mas estrictas normas democráticas y donde la transparencia de la gestión pública es el principio básico de esta corporación, garantizada por el buen trabajo, profesionalidad e independencia de la intervención y de la secretaria del concello.

 

 

A REORDENACIÓN DO TERRITORIO - OS SERVIZOS MANCOMUNADOS
En Ribeira a 01 de Octubre de 2011

CHARLA INFORMATIVA

A REORDENACIÓN DO TERRITORIO:
OS SERVIZOS MANCOMUNADOS

charla informativa - servicios mancomunados

Coa participación de:
MARÍA CADAVAL SAMPEDRO
Doutora Europea en Economía

Luns, 3 de outubro, ás 20:30
Lugar: Liceo Marítimo
Avenida do Malecón, nº2 Entreplanta
Entrada por: Rúa Linares Rivas, 4
Ribeira

O Concello fai públicas as bases de contratación de socorristas acuáticos.
En Ribeira a 06 de Junio de 2011

socorrista

 

O Concello fai públicas as Bases para a contratación laboral temporal de trinta e catro (34) socorristas acuáticos para a prestación do Servizo de Salvamento de Praias do Concello de Ribeira durante a temporada do verán 2011.

 

Descargar:

Bases

Instancia

O PSdeG-PSOE de Ribeira asume como propias as propostas da organización Bastantes Llon
En Ribeira a 19 de Mayo de 2011

O PSdeG-PSOE de Ribeira asume como propias as propostas da organización Bastantes Llon na liña da filosfía de "Ribeira Cambiémosla" e comprométese a polas en práctica dende a Corporación Municipal a partires do 22 de Maio.

 

A.C.D. BASTANTES LLON. PROPOSTAS.EDUCACIÓN, CULTURA E MOCIDADE 1. Servicio de Noitebús entre as distintas parroquias do Concello de Ribeira. Ademáis de apoiar o servizo de Noitebús entre os distintos concellos da comarca, sería interesante a posta en marcha dun servizo de Noitebús paralelo entre as distintas parroquias do concello nas noites da fin de semana. Non só resulta interesante dende o punto de vista da seguridade, senón que tamén contribuiría a dinamizar o sector da hostelería nas distintas parroquias. De seguro que moita xente se desprazaría a tomar algo a primeira hora a algunha parroquia sabendo que ten autobús para ir a Ribeira máis tarde sin ter que conducir. Favorecería tamén a participación de máis xente nas festas das distintas parroquias.
 2. Ampliación de locales de ensaio. O existente faise insuficiente para dar cabida ao gran número de grupos que hai no concello. Habería que amplialo ou facer outro dotándoo de outros servizos interesantes como un estudio de gravación.  Ampliación do seu horario, elaboración dun regulamento de uso consensuado cos usuarios, etc..
 3. Promoción de grupos locais. Publicación dun CD compilatorio dos grupos. Poñer en relación cos locais de ensaio. Publicación dun CD por parte do concello con temas dos distintos grupos existentes. Repartir CD entre os distintos grupos para autopromoción. Promoción por parte do concello a través de emisoras de radio, campañas de publicidade, etc. Dar cabida aos grupos locales nas programacións culturais do concello, festas patronais e parroquiais, etc.
 4. Promoción de artistas locais. Edición dunha Guia Cultural Local. Edición dunha guía, con carácter anual, que recolla o traballo dos distintos artistas locais. Difusión da guía a través da web, oficinas de turismo, ferias, etc...
 5. Sala museo para a promoción de artistas locais. Os “museos” municipais contan con coleccións permanentes mentres que as outras se expoñen en pasillos de instalacións municipais. Acondicionamento dunha sala municipal onde poidan expoñer rotativamente os distintos artistas locais, que actualmente o teñen que facer en locais de hostelería (co risco para as obras que isto supón) ou en salas fóra do concello.
 6. Locales de uso para as distintas asociacións do concello. Existen asociacións que non dispoñen de local propio e teñen problemas á hora de reunirse e preparar actividades. O concello debe poñer ao seu servizo instalación onde poidan facelo, tendo en conta os días e horas nos que, principalmente, estas asociacións levan a cabo as súas actividades. (fins de semana, tardes, etc.). Importante reforzar servicio de bedel; é o principal problema á hora de poder usar un local público na actualidade.
 7. Casa da Xuventude = Casa das Asociacións. Non despachos para servicios municipais. En relación co punto anterior, a casa da xuventude podería ser un lugar apropiado para o uso por parte das asociacións. Debe evitarse que pase como en outras dependencias municipais, que se fan para un fin e terminan usándose como despachos e almacéns municipais (ex: auditorio, todo ocupado por despachos e en horario de 8 a 15 horas!!).
 8. Ampliación dos horarios de apertura e uso das instalacións públicas. O uso das instalacións públicas do concello faise atendendo ao horario do bedel. Nas fins de semana todas permanecen pechadas, sendo precisamente o sábado e o domingo os días de máis demanda. Debería ampliarse a plantilla de bedeis municipais para atender estas dependencias na fin de semana e que non se negue o seu uso por falta de bedel.
 9. Actividades culturais nas distintas parroquias. Descentralizar en favor das distintas parroquias as distintas actividades culturais e recreativas.  As experiencias que levamos a cabo neste sentido demostran unha grande aceptación, colaboración e participación dos veciños. (ex. concertos Corrubedo, comida da escola en Aguiño, etc.). En relación co servizo de Noitebús entre parroquias.
 10. Mellora da programación cultural, a actual é insuficiente e obsoleta, dirixida a un público moi concreto. Nova planificación. A actual programación cultural do concello é obsoleta, repetitiva e está dirixida primordialmente a un sector moi concreto.  Se se compara a programación cultural do concello do ano 2010 ca do ano 2005 pode comprobarse como é prácticamente a mesma. As actividades que varían son as que levan a cabo asociacións, a do concello é a mesma ano a ano. Faise necesaria unha revisión da mesma abríndoa a novos campos culturais e artísticos e, sobre todo, a todas as franxas de idade.
 11. Campaña coa hostelería de Riveira para promocionar a “marcha” no concello. Ver servizo de Noitebús entre parroquias. Ademáis, é necesaria a reordenación de licenzas de bares, pubs e cafés concerto. Apoio á hostalería na posta en marcha de campañas e acitvidades para promocionar a movida de Ribeira para facela atractiva. Non se trata só de facer que os mozos de aqui non marchen fóra, senón tamén de que os mozos de fóra veñan aquí. Concursos, premios, concertos, visitas de personaxes famosos, zona de ocio nocturno con actividades deportivas, culturais. Noites brancas con apertura de museos, cines, etc...durante toda a noite para promover outros tipos de movida.
 12. Biblioteca Municipal. Ampliación de horarios e de espazos, sobre todo en época de exames. Necesidade dunha sala de estudio para as fins de semana en época de exames. Ademáis de ser a única biblioteca no mundo na que o que tén que vixiar que se garde silencio é o que máis ruido fai, ten un horario completamente incompatible co seu óptimo uso. Horario amoldado ás necesidades dos que alí traballan e en horario de 8 a 15 nos veráns, época na que é máis utilizada por universitarios. Faise pequena. Necesidade de ampliala ou facer outra máis, con horario ininterrompido en época de exames e aberta incluso na fin de semana.
 13. Creación dunha biblioteca ou sala de lectura infantil, diferenciada da de adultos e acondicionada ás súas necesidades. As instalacións da actual non son as máis adecuadas para o público infantil, apenas ten materiais didácticos para o fomento da lectura e faise moi pouco atractiva para os cativos. Por outro lado, cando éstos a visitan molestan considerablemente aos que alí se atopan estudiando. Son rapaces, é comprensible, pero deberían ter unha sala adecuada e adaptada ás súas necesidades con materiais didácticos, sillas e mesas cómodas, alfombras de lectura, etc...
 14. Novo conservatorio municipal adecuado á demanda e necesidades dos alumnos. As instalacións que ocupa o actual non foron feitas para ese fin e as aulas non reúnen os requisitos mínimos para a aprendizaxe musical. Falta de insonorización, despachos usados como aulas, teitos moi altos, demasiada calor no verán e frío e humidade no inverno, falta de aulas para audición, instrumentos e equipos de son e gravación obsoletos e mal conservados, etc.
 15. Escola de Idiomas. A sección aberta no IES Nº 1 conta na actualidade con 4 profesores e 300 alumnos. O único idioma que se imparte aquí é o inglés, pero a gran aceptación que está a ter é motivo máis que suficiente para solicitar a implantación de máis idiomas e, sobre todo, un edificio propio para non ter que compartir as xa saturadas instalacións do IES Nº 1.

 

CIDADE E URBANISMO 1. Plazas de aparcamento. Eliminar amarillos concello e outras dependencias municipais. Máis zonas de aparcamento gratuíto. Nos últimos anos estáse a restrinxir e eliminar o aparcamento nas rúas derivándoo a parkings privado onde é un perigo deixar os vehículos. Eliminación de reservados para grupos municipais e corporación municipal mentres o resto dos veciños teñen que pasar media hora buscando onde aparcar ou pagar un parking. Idem situación no auditorio municipal onde os traballadores teñen reservadas varias prazas en amarelo diante da mesma porta.

 

NATUREZA E MEDIO AMBIENTE 1. Perrera Municipal en réxime de cesión a protectora existente.  Abandonada a actual. Recuperación da instalación e cedela á unica asociación protectora da zona que actualmente non ten instalacións e os socios fanse cargo dos animais nas súas casas.
 2. Deseño e difusión de rutas de sendeirismo. Publicación a través da web e oficinas de turismo. No enclave no que nos atopamos non existe ningunha ruta de sendeirismo marcada. Auxe deste tipo de actividades como deporte, ocio e turismo. Deseño de rutas e difusión das mesmas.
 3. Recuperación de parques e xardíns.
SERVIZOS SOCIAIS 1. Comedor social para unificar a labor de distintas entidades (Cruz Vermella, Cáritas, Eloraj, Sevizos Sociais) neste ámbito. Ademáis dos propios servizos sociais do concello, son moitas as asociacións que de xeito periódico de adican a facilitar alimentos ás familias do concello que os precisan (Cruz Vermella, Cárita, Eloraj, etc). Dispoñer dun centro onde realizalo de forma directa e conxunta posibilitaría un maior aproveitamento dos recursos existentes e poder chegar así a máis familias. Do mesmo xeito, poderían repartirse tamén alimentos perecedeiros que empresas, entidades e particulares aportan e que éstas asociacións non poden xestionar (peixe fresco da lonxa, carne, etc.). Con este comedor social podería poñerse en marcha tamén un servizo de comida a domicilio para persoas maiores ou dependentes.
 2. Ampliación do servizo de axuda a domicilio e implantación do servizo de comida a domicilio para persoas maiores ou dependentes. Ver apartado anterior.
 3. Amplio programa de actividades de lecer para as persoas maiores. Hábitos saudables, ximnasia de mantemento, talleres de memoria, viaxes, teatro, cine, música pero, sobre todo, que nestas actividades entren en contacto con outros colectivos e grupos de idade. O psicótico empeño de facer unha programación específica para eles termina por apartalos máis da sociedade. Ex: clases de pandereta.
 4. Plan de actuación co colectivo inmigrante. Ex. actividade música Alboio. Integración social e laboral do colectivo inmigrante.

 

 

EMPREGO E FORMACIÓN • Axencia de desenvolvemento local. Orientación, formación e intermediación intensiva. Reforzo cos medios materiais e profesionais adecuados para facer un acompañamento completo aos demandantes dun emprego. Dende a entrevista de acollida ata a incorporación ao posto de traballo. Creación dunha bolsa local de emprego. Intermediación coas empresas. Prácticas para un primeiro achegamento ao mundo laboral. Apoio ao autoemprego. Estudo dos novos nichos de emprego. Asesoramento.
 • Viveiro de empresas. Dependencia municipal con despachos e servizos básicos para a instalación, durante os primeiros anos de vida, das empresas de nova creación creación.
 • Plan de formación nas aulas do concello tendo en conta as necesidades cambiantes do mercado laboral. Homologación de aulas para máis especialidades. Novos nichos de emprego. Elaboración dun estudo sobre as necesidades do mercado laboral para adecuar a formación á realidade do mercado laboral. Non pode ser que o concello só teña homologada unha especialidade en informática cando existen en Ribeira multitude de centros de formación privados que ofertan a mesma formación. O concello debe ir un paso por diante e homolgar outras especialidades con posibilidade real de inserción. Novos nichos de emprego. Plans de formación dirixidos a colectivos específicos (sector hostelería, comercio, construcción, etc.) ou con especiais dificultudes de inserción (xovenes, mulleres, poboación inmigrante, etc.)

 

Plan Municipal da Xuventude
En Ribeira a 17 de Mayo de 2011

 

plan municipal para la juventud de ribeira

 

 

DESCARGAR

 

Resumo do programa do PSOE para Ribeira
En Ribeira a 06 de Mayo de 2011

 

DESCARGAR RESUMO DO PROGRAMA

A CANDIDATURA DO PSdeG 2011
En Ribeira a 27 de Abril de 2011

PRES CANDI

Presentamos ao equipo que a partir do 22 de maio lideraremos a alternativa de goberno que deseñe e constrúa, coa cidadanía, a Ribeira do futuro. Para iso contamos co aval do importante traballo feito, cun programa solvente e cun equipo capacitado e experimentado que o fará posíbel.

DENDE O PSdeG DAMOSVOS AS GRAZAS A TODOS POR ACOMPAÑARNOS NO DÍA DA PRESENTACIÓN DA NOSA CANDIDATURA.
En Ribeira a 27 de Abril de 2011

XENTEXENTEXENTE

Ateigada a Casa do Mar na presentación da candidatura do PSdeG á alcaldía de Ribeira.
En Ribeira a 27 de Abril de 2011

casa do marAteigada, creo que queda pequeno ese término para definir como estibo a Casa do Mar de Ribeira na presentación da nosa candidatura.

O Ministro de xustiza, Francisco Caamaño, o presidente da Diputacion da Coruña, Salvador Fernandez Moreda, os alcaldes de Compostela e Porto do Son, Xosé A. Sanchez Bugallo e Xoán Pastor, así coma tamén todos os alcaldables da bisbarra arroupáronnos neste acto tan importante.

Pero, sobre todo, contamos coa presenza de moitos veciños e veciñas que ateigaron a Casa do Mar. Fixérono a título persoal ou en calidade de representantes das asociacións máis importantes de Ribeira.

 

O PSdeG APOIA OS AFECTADOS POLO POL
En Ribeira a 27 de Abril de 2011

mareque fariña romeroO PP de Ribeira negouse a presentar recurso ante o Contencioso para defender os intereses dos veciños e veciñas afectadas polo Plan de Ordenación do Litoral, que o tiveron que facer a título persoal.

O goberno de Ribeira, antepondo intereses partidarios, non se puxo a carón da veciñanza, como ten feito noutras ocasións. Caso, por exemplo, do recurso contencioso interposto contra a piscifactoría que o goberno Fraga quería facer a carón do Faro de Corrubedo ou contra a Lei de Costas. Mesmo como fixo o PP noutros concellos como é o caso da Illa da Arousa.

No Pleno Extraordinario celebrado onte no Concello de Ribeira, o PP votou en contra de presentar recurso ante o Contencioso ao POL, como reclamaba o PSdeG. A pesar de que foron rexeitadas a meirande parte das alegacións presentados polo Concello ao POL, aprobado definitivamente o pasado 23 de febreiro, o goberno do PP deixa en situación de desamparo aos veciños e veciñas afectados.

Alegacións máis importantes rexeitadas:

Superficie incluída no POL.

Solicitamos que se reducira por considerar que tiña carácter expansivo. Mantense tal cal. Lembremos que afecta a 52 km2 dos 69 km2 que ten o concello, o que supón máis do 75% do termo municipal, afectando a chans situados a unha distancia da costa de até 3.000 m, superando con moito o límite de 500 m.

Ámbitos de recualificación

Hai que destacar que aínda que o POL non é de aplicación no chan de núcleo rural, aqueles núcleos que estean incluídos en Áreas de Recualificación, no momento da revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) deberán adaptarse. Veranse afectados por esta medida: os núcleos de Olveira, Reiriz, Bretal e Sirves e os de Areeiros e a Revolta, así como os comprendidos entre a Ameixida e Touro.

Corredores

Non se modificou o corredor do rego das Saíñas que afecta a un chan rústico apto para urbanizar existente en Coroso e a varias vivendas preto do acceso á vía rápida. Tamén están afectadas varias vivendas do núcleo de San Pedro de Palmeira. Isto supón ademais dun prexuízo grave para esas propiedades, un agravio comparativo.

Eliminación dos Espazos de Interese dos núcleos urbanos

Séguense mantendo en parte dos núcleos de Corrubedo e Aguiño. As alegacións presentadas (máis dun milleiro polos veciños e veciñas), permitiron acadar algunhas melloras. Con todo, tanto os novos desenvolvementos urbanísticos como a ampliación dos núcleos van a estar moi condicionados: o POL di que non clasifica o solo, pero condiciónao claramente.

Mellora Ambiental e Paisaxística

O POL mete nesta área todo o noso borde litoral, dificultando a ampliación dos núcleos. Ademais, nela permítense só de xeito excepcional os desenvolvementos urbanísticos. Estarían nesta área boa parte de Aguiño e Carreira, Corrubedo, Castiñeiras e parte de Palmeira, Olveira e Dean. Resaltar a situación que se produce no casco urbano de Ribeira, concretamente, na Avda. da Coruña. Toda a marxe dereita desta avenida dende Padín até a rotonda que enlaza co Paseo das Carolinas está en Ordenación (área na que se permiten os desenvolvementos urbanísticos). Lóxico, por outra parte xa que nos atopamos en pleno casco urbano de Ribeira. O que nos resulta chamativo é que a marxe esquerda desta avenida, máis lonxe do borde litoral e con edificacións máis antigas fora incluída en área de Mellora Ambiental e Paisaxística. Consideramos que isto representa un agravio comparativo claro.
MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA
En Ribeira a 13 de Abril de 2011

XUNTANZA VECIÑAL EN ARTES
En Ribeira a 12 de Abril de 2011

CARTEL ARTES

XUNTANZA VECIÑAL EN OLEIROS
En Ribeira a 12 de Abril de 2011

cartel oleiros

A CIDADE COMO XERADORA DE RECURSOS
En Ribeira a 23 de Marzo de 2011

cartel

O PSdeG-PSOE presenta a súa candidatura de cara ás vindeiras eleccións municipais.
En Ribeira a 23 de Marzo de 2011

foto listaO PSdeG-PSOE fixo pública a súa candidatura de cara ás vindeiras eleccións municipais o pásado día 11 de marzo quedando esta da seguinte forma:

 1. ANDRES FRANCISCO FARIÑA CADENAS
 2. ENCARNA ROMERO CONZÁLEZ
 3. FRANCISCO MAREQUE LEÓN
 4. JOSÉ MANUEL VILAS ÁLVAREZ
 5. MARÍA DOLORES FERNANDEZ GUILLÁN
 6. RICARDO MANUEL FERNÁNDEZ MONTES
 7. MARÍA GUDE SAMPEDRO
 8. ANTONIO MANUEL PIÑEIRO FERNÁNDEZ
 9. NARCISO COIRA PÉREZ
 10. DOLORES GÓMEZ BERMO
 11. JOSÉ VENTURA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
 12. PILAR DIOS ARESTÍN
 13. ADELINA GARCÍA MOOS
 14. DAVID MOSQUERA PEREIRO
 15. JUANA MARÍA CASAIS MARTÍNEZ
 16. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ OLVEIRA
 17. JULIA NOYA MARIÑO
 18. ADRIÁN ROMAY LORENZO
 19. SONIA BALBINA ABEIJÓN TRIÑANES
 20. DOLORES AYASO SÁNCHEZ
 21. MANUEL GARCÍA PÉREZ
 22. MANUEL AGEITOS SANTOS
 23. MARIA DEL CARMEN SERÁNS ROMAY
 24. MARITA CADAVAL SOBRIDO
 25. DOLORES PÉREZ GONZÁLEZ
 26. RAMÓN SANTOS CARRACEDO
 27. ALFONSO SUÁREZ SAMPEDRO
 28. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ PAZ
 29. EVA CASTRO CALO
 30. MALVINA TRIÑANES CALO
 31. FRANCISCO CADAVAL REGUEIRA
Verquidos irregulares o mar na parroquia de Castiñeiras
En Ribeira a 23 de Marzo de 2011

alcantarillaMOCIÓN - PROPOSTA AO PLENO

Sr. Alcalde/Presidente:

O Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Ribeira, a instancias de veciños de Castiñeiras, ven de efectuar unha visita de inspección á parroquia de Castiñeiras para, entre outros asuntos, comprobar o estado actual de determinados puntos de canalización de augas residuais nos espazos litorais, praia, e verquidos irregulares ao mar que, segundo se informou, presentan numerosas deficiencias.  
                                
As dimensións do problema, unha vez inspeccionado e tendo en conta os antecedentes dos que xa tiña coñecemento este grupo PSdeG – PSOE Ribeira, viuse que excedían os puntos da parroquia, polo que se procedeu a efectuar un exame primario completo do litoral do Municipio, comprobándose que, desgraciadamente, a extensión dos mesmos segue a ser xeralizada.
 
Así, este grupo puido constatar visualmente que o problema segue a estar presente prácticamente en toda a liña de costa, apuntando como especialmente relevantes polo seu impacto os casos de Ribeira, tanto no tocante ao estado calamitoso da dársena, tamén repetidamente, e infructuosamente, tratado, como no tocante ás canalizacións que afloran directamente a carón do Paseo Marítimo de Carolinas-Coroso; en Palmeira, onde tamén se levaron a cabo comprobacións oculares durante unha visita este mesmo domingo, 13 de marzo; en Aguiño; e en Corrubedo, destacando aquí o enorme foco de pestilencias que supoñen os focos do Prado.

A pesar de que, para esas mesmas deficiencias, xa foron demandadas diante do Concello de Ribeira, e por este mesmo grupo municipal, en varias ocasións anteriores medidas de corrección e/ou intermediación por parte do Concello, ningunha forma de xestión dos problemas que máis abaixo se especifican parece que tivese resultado favorable, dado que persisten, en moitos casos empeorando, hai xa moitos anos.

Entre os problemas novamente visualizados durante a inspección en
Castiñeiras e a corroboración nas outras parroquias poñemos como significativos os seguintes:

- Afloramento de partes da rede de residuais ás praias.
- Rotura de canalizacións en varios puntos do litoral da parroquia.
- Emisións libres.
- Deterioro do aspecto visual e saudable dos areeiros e augas litorais.
- Fondos afectados e en visible degradación.
- Evidentes danos ás especies mariñas e recursos pesqueiros.
- Cheiros que recalcan a evidencia dos danos en determinados puntos.
- Presencia de contaminantes visibles líquidos e sólidos.
- Obturacións en tuberías de residuais.
- Manchas en lámina de mar, turbideces e materiais en suspensión.
- Lugares de acumulación de sedimentos residuais.
- Deterioro do potencial lúdico-turístico das praias.
- Contaminación ambiental.
- Plásticos, materiais domésticos evacuados. Insuficiente información.

Propoñemos, como clara evidencia dos danos anteriormente expostos, a súa comprobación directa, na data actual, nos puntos de emisión de Ribeira (Porto) e Corrubedo (detrás da liña do peirao).

En anteriores ocasións, Sr. Alcalde, se lle deu como resposta a este grupo
municipal, que determinadas actuacións estaban en marcha, que se ía dar solución dunha ou doutra maneira a estes problemas. Este grupo insiste agora no feito e na reflexión seguinte:
 
¿Cómo é posible, Sr. Alcalde; cómo é posible que poidan transcorrer
máis de vinte anos, sen que se puidese atopar a maneira de ir arranxandoos parcialmente; e máis tendo en conta os avances que, en materia de saneamento, obra pública e medio ambiente, se teñen dado neses vinte anos?

Son 20 anos, Sr. Alcalde.

Son 5 programas electorais.

5 mandatos sen que se poida constatar un avance neste sentido.
 
¿Cal cré vostede que debería ser o mínimo que a xente lle debe esixir como
resultado a un mandatario despois de un só deses 5 mandatos?

Quizais se nos volva a aducir que se fixo a depuradora do Touro.
Pero é que a depuradora do Touro, a estas alturas da película, xa é máis
desconfianza que solución. Rompeu en varias ocasións. Os emisarios reventaron, saíron a flote, houbo escapes, contaminacións concentradas, escumas, etc., iso sen mencionar os problemas que persisten na actualidade.

Evidencia do dito é o aliviadero que, de maneira tan persistente como
irregular, podemos atopar a carón da vía pública en Pedra Pateira. Leva alí dous anos, nunha condición lamentable, tentando ocultarse á vista do público cunhas ridículas lonas que non fan máis que afear (repetimos que leva alí dous anos) o aspecto dese espazo, ademáis de poñer de manifesto a situación na que se atopa o sistema de residuais nesa liña.
Ou quizais se nos queira volver dar resposta mencionando un caso concreto
como panacea de todos. Pero é que non é un, Sr. Alcalde. O problema repetido, irresoluto, do que aquí se dá conta e múltiple, en ducias de puntos do litoral.

O caso da dársena de Ribeira, cos seus caladoiros e praias veciñas,
entendémolo dende este grupo municipal como realmente catastrófico. Centos de cúmulos de materiais, substancias, lodos, orgánicos, fecais e químicos se acumulan día a día nos puntos de saída coñecidos e denunciados ata a saciedade. Os fondos e as augas dun porto de primeira e de futuro, como debería ser o de Ribeira, están nun estado deplorable. O impacto sobre a ría entendémolo tan indefinido coma grave.

Son 20 anos. 20.

Por iso, o grupo municipal do PSdeG – PSOE de Ribeira, volve traer
diante do pleno a seguinte MOCION:

QUE POLO GOBERNO DE RIBEIRA SE INICIEN OS TRÁMITES PARA A
CREACIÓN DUNHA COMISIÓN ESPECIFICA DE ESTUDO LOCAL DO LITORAL E DOS SEUS DANOS, QUE INCLÚA UNHA PERIODIZACIÓN DE ANÁLISES QUÍMICAS, LOCALIZACIÓN DE NOVOS VERQUIDOS, IRREGULARIDADES EN EMISARIOS, TRATAMENTO, BÚSQUEDA DE SOLUCIÓNS E OBXECTIVOS CLAROS PARA CORRIXIR E RECUPERAR AS PRAIAS, OS FONDOS E AS AUGAS LITORAIS DO CONCELLO DE RIBEIRA.

En Ribeira, a 7 de marzo de 2011

Charla informativa: Os dereitos do Traballador Autónomo
En Ribeira a 10 de Marzo de 2011

cartel charla autónomos

DESAPARECE, BAIXO UNHAS OBRAS, O PETROGLIFO DA “PEDRA DE SANTIAGO”, EN CORRUBEDO.
En Ribeira a 28 de Febrero de 2011

obras que sepultaron al petroglifoO Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Ribeira, no transcurso dun seguemento rutinario das obras de instalación da Depuradora de Corrubedo, ven de comprobar a existencia dos feitos que de seguido se indican.

Unha comisión do PSDG-PSOE de Ribeira desprazouse na mañá de onte, domingo, 27 de febreiro de 2011, á parroquia de Corrubedo para, entre outros asuntos veciñais, comprobar a marcha das obras da Depuradora e canalizacións, nos terreos aledaños á Praia do Prado, á Punta do Prado e Pozo Salgueiro.

Durante as comprobacións notaron que HABÍA DESAPARECIDO DA SÚA UBICACIÓN O GRUPO DE PETROGLIFOS DENOMINADO “DA PEDRA DE SANTIAGO”, e que xusto enriba dese punto estaban a operar maquinarias pesadas de excavación, presentando o lugar concreto signos ben visibles de remoción, trituración de rochas de gran volume e amoramento de escombro rochoso cercano.

Dito grupo de petroglifos consistía nunha forma de espada, un serpentiforme e dúas formas en cazoleta ou media lúa (calificadas como de orixe medieval); e figuran, aparte de en varias fontes documentais e traballos de índole etnográfica, na propia páxina web do Concello de Ribeira; sendo considerados por este grupo municipal como elementos de indubidable valor patrimonial, histórico, cultural e turístico.

Este grupo municipal constatou igualmente que hai aínda poucas datas o mencionado petroglifo seguía no seu sitio con normalidade. En vista de tales feitos este grupo municipal, ademáis de solicitar ao goberno de Ribeira unha indagación sobre os mesmos, formula as seguintes preguntas:

¿SABE O GOBERNO DE RIBEIRA O QUE SUCEDEU CO GRUPO DE PETROGLIFOS DE CORRUBEDO DENOMINADO “DA PEDRA DE SANTIAGO”?

¿FÍXOSE O ESTUDO PREVIO SOBRE O TRAZADO DAS OBRAS QUE NO LUGAR CITADO SE ESTÁN A DESENVOLVER, DE CARA A PRESERVAR OS BENS COÑECIDOS E/OU SE CONSIDERASEN PRESERVABLES?

APOIO A FLOTA QUE SE DEDICA A PESCA DE BACALADILLA.
En Ribeira a 18 de Febrero de 2011

APOIO A FLOTA QUE SE DEDICA A PESCA DE BACALADILLA.

O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE no Concello de Ribeira, a través do seu Portavoz e ó abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta MOCIÓN, en base os motivos e consideracións seguintes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

flota de ribeiraA flota de arrastre de Ribeira, compóñena preto de 40 barcos que dan emprego directo a uns 500 traballadores; sendo o conxunto de postos de traballo, incluíndo os indirectos que dependen da actividade desta flota, arredor dos 3.000.

Como é coñecido, no pasado mes de decembro, no Consello de Ministros da UE, adoptáronse acordos relativos aos TAC’s e cotas para o ano 2011 que, de seguir adiante, prexudicarían de xeito grave e irreversible ás empresas pesqueiras de arrastre da nosa cidade. O recorte en máis dun 93 % da cota de lirio (bacaladilla) para a zona onde traballa a nosa flota, pode supoñer a paralización desta importante actividade coa  conseguinte perda de ingresos que afectarán de xeito moi importante a economía global do noso concello.

Coñecemos as inquedanzas da Sra. Ministra do Goberno de España sobre este importante problema. Mesmo na reunión có sector pesqueiro de Galicia celebrado en Santiago o pasado día 19 de Xaneiro, dixo non estar disposta a admitir estas condicións e corrixir esta situación o vindeiro día 24, na reunión do Consello de Ministros da UE.

É por todo isto que o Grupo Municipal Socialista, formula a seguinte proposta de

MOCIÓN:

 1. Mostrar o seu apoio incondicional á flota de arrastre do porto de Ribeira, recoñecendo que desenvolve unha actividade económica xeradora de centos de empregos na cidade, ante a decisión da Comisión Europea de reducir nun 93 % a cota de capturas de lirio. Consideramos que esta medida pode certamente provocar o amarre da flota de Ribeira ao non poder soportar os custes da actividade, baseada maiormente na pesca de bacaladilla
 2. Instar ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MMAMRM) a que renegocie á alza o TAC de lirio, ante a Comisión de Pesqueiras do Atlántico Nororiental (NEAFC), para adaptala a situación real do stock que, vistos os resultados da pesqueira no noso porto, non consideramos estea sobre-explotada de xeito que precise un recorte do 93 %.
 3. Instar ao Goberno de España a que impulse un estudo actualizado a través do Instituto Español de Oceanografía, sobre a situación dos recursos pesqueiros nos caladoiros habituais da nosa flota, para coñecer a situación real desta e doutras especies de interese comercial.
 4. Solicitar ao MMAMRM, a que propoña á Comisión Europea a que diferencie os stocks e os correspondentes TAC’s de bacaladilla, por zonas máis concretas. Non pode se-lo mesmo o estado das pesqueiras onde opera a flota dos países nórdicos ca a dos caladoiros litorais onde pesca a nosa flota.
 5. Pedirlle ao MMAMRM, que argumente ante as autoridades comunitarias, a gran deferencia que existe entre os factorías arrastreiros do norte de Europa, dedicados a pesca de bacaladilla para o seu fileteado sen pel e sen espiñas (Skinned & bones less), cando non directamente para o converter en fariña para pensos animais, fronte o destino do lirio que pesca a nosa flota: enteiro e directamente para o consumo humano de familias con baixo poder adquisitivo.
 6. Dar traslado deste acordo ao Goberno de España, para que actúe en consecuencia. Tamén á Xunta de Galicia para que estean informados do apoio do Concello de Ribeira ao seu sector pesqueiro.

En Ribeira, a 16 de Febreiro de 2011.

Asdo.:
Voceiro do PSdeG-PSOE de Ribeira

"ANDRES FARIÑA" Candidato do PSdeG a Alcaldia de Ribeira
En Ribeira a 11 de Febrero de 2011

SITUACIÓN

andres

Nacín no ano 1957 e no ano 1972, xogaba o fútbol no malecón e admiraba cómo o edificio da caixa de aforros nos facía cada vez máis importantes, porque da mesma maneira que nós víamos Vilagarcía, agora tamén nos verían a nós dende Vilagarcía.

Ese edificio que un rapaz de barrio admiraba pola súa altura co tempo veu sendo a representación e o síntoma da máis grande indiferencia por parte das autoridades e dos mesmos ribeirenses ante os intereses da cidade. Unha época, aquela, na que a cidadanía non tiña opinión e cada cal facía co territorio o que lle petaba.

Van aló 38 anos e varias corporacións con catro alcaldes elixidos democraticamente. Eu afirmo que a ordenación do territorio e o urbanismo desta cidade necesitan urxentemente unha dedicación ordenada e un compromiso social que identifique o territorio como patrimonio con valor de colectividade, con beneficios para a cidade.

Ribeira necesita un cambio radical que traslade ós ribeirenses a necesidade vital dunha cidade ordenada como elemento esencial para o benestar e o progreso sostible da sociedade.

Fronte a esta situación e esta realidade que temos de totum revolutum, quero dirixirme os cidadáns de Ribeira en positivo e transmitirlles o meu compromiso para mellorar esta cidade.

 

COMPROMISO

"transformalas en proxectos acadables e sostibles"

Comprométome a traballar e a intentar solucionar as preocupacións e propostas dos veciños para transformalas en proxectos acadables e sostibles, e liderar unha cidade que teña como bandeira o benestar dos seus cidadáns e cidadás.

"cidade integrada no territorio barbanzano"

Traballando baixo a idea, non dunha cidade estado nin dunha cidade fortín, senón dunha cidade integrada no territorio barbanzano. Unha cidade que participe no desenvolvemento comarcal e metropolitano buscando a economía dos recursos naturais e a sinerxía dos recursos económicos, en colaboración con outros concellos limítrofes, xeradores de bens públicos, susceptibles de ser compartidos. Integrando territorios e relacións cidadás, escapando do ordinario e do aldeanismo propio de guerras triviais.

"escoitada nas institucións"

Unha cidade que sexa escoitada nas institucións da Xunta e do Estado.

"activa nos foros europeos"

Unha cidade que sexa membro activo nos foros europeos, a través do comité europeo de cidades e rexións.

"a mesma universalidade que ten a súa flota pesqueira"

Pretendo trasladarlle á cidade a mesma universalidade que ten a súa flota pesqueira. As mesmas travesías que fan os nosos barcos farémolas nós dende o Concello, como buque insignia desta cidade, nas demais esferas da administración política, poñendo a Ribeira na vangarda da política de desenvolvemento económico e social.

"liderar as súas reclamacións"

Se conto coa complicidade dos sectores empresarias e sindicais, comprométome a liderar as súas reclamacións para a creación de riqueza e de emprego, alí onde se requira en cada momento.

A política é o mellor instrumento para cambiar as cousas e non podemos permitir que se supedite aos intereses privados. A política xustifícase na defensa do interese da cidadanía e na construción dunha sociedade democrática.

"progresistas e humanistas son as persoas ás que me dirixo"

E estas palabras enténdenas perfectamente os progresistas e os humanistas. É a eles a quen me dirixo. A todos os desencantados co devir desta cidade pídolles un voto de confianza e a súa complicidade para liderar as súas propostas e buscar solucións colectivas aos problemas individuais.

"un Concello ben armado funcionarialmente"

Estou convencido que temos un gran Concello, ben armado funcionarialmente e que progresou e creceu con funcionarios de aquí e polo tanto coñecedores das necesidades e dos recursos que temos. Démoslle un impulso a esta administración e traballemos dende a excelencia funcionarial.

"a busca dunha distinción para esta cidade"

A miña presenza na candidatura do Partido Socialista é unha aposta pola busca dunha distinción para esta cidade, que non fai valer o  seu espírito de cidade, pero si de emprendedora. Ribeira é unha cidade carente de espírito colectivo pero con gran espírito individual. Unha cidade que foi quen de progresar economicamente pero incapaz de interiorizar as obrigas colectivas.

"pola excelencia das súas rúas e prazas"

Este vai a ser o lei motiv do meu proxecto e do proxecto do Partido Socialista, e todos xuntos construiremos unha cidade da que nos sintamos orgullosos polo traballo ben feito.
Pola excelencia das súas rúas e prazas. Pola efectividade da xestión municipal que actuará como dinamizadora de políticas de emprego, coordinadamente con sindicatos e organizacións empresariais.
Xestionando os recursos públicos con eficiencia e productividade como esa empresa á que por outra parte lle esiximos cumprida conta das súas obrigas fiscais.

"unha cidade para as persoas"

 

Unha cidade para as persoas, para que poidan participar activamente no debate das estratexias de desenvolvemento urbano.

Unha cidade onde o sol sexa de novo un ben común e que non quede secuestrado pola avaricia especulativa do urbanismo sen método.

Unha cidade onde a paisaxe e as vistas ao mar sexan para o disfrute de todos, respectando os dereitos ancestrais de ver o mar.

Quero para Ribeira unha cidade humana, unha cidade fermosa, unha cidade culta, unha cidade solidaria e unha cidade de progreso social.

INTERIORIZACION DA FORZA DO COMPROMISO COLECTIVO

Os medios para este cambio están no convencemento de que os  veciños, dende a reflexión interior e a liberdade, podemos conseguilo.

 

 

Xuntanza co sector do Mar
En Ribeira a 22 de Noviembre de 2010

xuntaza co sector do marO sector pesqueiro reúnese co PSdeG-PSOE en Ribeira para falar sobre la supresión do Seguro Colectivo de Accidentes do Mar, por parte de la Xunta de Galiza - Consellaría de Pesca. Representantes do sector pesqueiro y marisqueiro del Concello de Ribeira e comarca, reunironse o pasado sábado na sede do PSdeG-PSOE de Ribeira con Marisol Soneira (Portavoz de Pesca do PSdeG-PSOE no Parlamento Galego), Francisco Mareque (Portavoz Municipal do PSdeG-PSOE en Ribeira), Manuel Vilas (Secretario Xeral da agrupación local), Moncho Pouso (Secretario de Pesca da agrupación local), para exponer os seus posicionamentos sobre a anulación das pólizas de seguros de accidentes e de mal tempo por parte del goberno de Feijoo na Xunta de Galiza.

El PSdeG-PSOE expresou xustificadamente a súa oposición a tales medidas, que afectan a todolos mariñeros, mariscadores y bateeiros de Galiza, o mesmo tempo explicouse os presentes as condicions exactas das medidas adoptadas polo executivo do PP en contra do sector do mar, a supresión da indemnización por falecemento que pagaba directamente a Xunta de Galiza, a cancelación das becas para os seus fillos, a anulación da cobertura de repatriación desde cualquer país del mundo ou do extranxeiro enrrolado en buques galegos.

A cita asistiron os patróns maiores das Cofradías de Palmeira, Ribeira e Carreira-Aguiño, Rianxo, Presidentes dos Mariscadores, Asociaciones do Palangre, Arrastre e outras Artes.

Moción presentada ó pleno: Os incumplimientos da Señora Mato.
En Ribeira a 22 de Octubre de 2010

Ayuntamiento RibeiraO Plan Concertado contitúe un dos instrumentos esenciais para o desenvolvemento das políticas sociais municipais. Dende a súa aprobación no ano 1988 o Plan Concertado é, de feito, o sustento das políticas sociais nos concellos e o instrumento de coordinación das políticas sociais entre as diferentes administración. O seu axeitado funcionamento resulta, polo tanto, de vital importancia para o sostenemento do sistema de benestar.

O ano pasado o novo Goberno da Xunta de Galicia tivo o desgraciado honor de ser o goberno que máis demorou a resolución e abono dos fondos do Plan concertado aos concellos, creando unha enorme inseguridade na planificación das súas políticas sociais ao descoñecer con qué fondos ían contar para as mesmas. Este feito, que foi recoñecido pola señora Susana López Abella en comisión a inicitiva do PSdG-PSOE, ía ser correxido mediante medidas “innovadores anunciadas mediáticamente pola señora Mato.

Así, a señora Conselleira sinalaba que o Plan concertado “ía a ser aboado por adiantado aos concellos” para mellorar a súa eficacia nas políticas sociais así como a colaboración entre a Xunta e os Concellos.
O certo é que ata a data a promesa da señora conselleira quedouse, unha vez máis, nun anuncio incumprido, o cal vén sendo unha práctica habitual desta consellería.

Por todo elo, o grupo municipal socialista insta ó Pleno Municipal á adopción do seguinte acordo:

    1.- Esixir a Xunta de Galicia que resolva e aboe de inmediato o plan Concertado, cumprindo o compromiso anunciado pola Conselleira a señora Mato.

Resposta ó PP polas acusacións de desinformación sobre o POL
En Ribeira a 08 de Octubre de 2010

Una vez vistas y leídas las manifestaciones del Sr. Parlamentario del PP por el Barbanza, en el día de ayer en la edición Barbanza de La Voz de Galicia, la Agrupación Socialista de Ribeira PSdG-PSOE, quiere trasladar a los ciudadanos, las siguientes consideraciones:

Plano de Ribeira del P.O.L1.- En ningún momento ha habido sobre  el Plan de Ordenación do Litoral, ninguna campaña de desinformación por parte de Grupo Socialista Ribeirense.

2.- Es más, los cuatro grupos políticos que representan a los ciudadanos de Ribeira, realizaron alegaciones de forma conjunta y consensuada, al Plan de Ordenación do Litoral, elaborado por la actual Xunta de Galicia, sobre aspectos de interés general, y sobre diferencias con el actual Plan General de Ordenación Municipal de Ribeira.

3.- Tenidos en cuenta estos dos importantes apartados anteriores, “La prestación del espacio bien ordenado, está en el deber político”, se han puesto a disposición del ciudadano las distintas documentaciones aportadas por Medio Ambiente, mostrando que la información dada afectaba y afecta a más del 75% del territorio municipal; y constatando las diferencias entre los planos aportados y el contenido que se ofrece en la página web de la Consellería; ofreciendo a todo aquel ciudadano que viese perturbado su bien inmueble el que pudiera ejercer su derecho a través de un alegato.

4.- Se han dispuesto varios modelos tipo de Alegación en la red www.psoeribeira.es, a disposición de los vecinos para que sus intereses particulares también pudiesen ser amparados y/o defendidos ante la imposición del susodicho P.O.L.

5.- Los corredores ecológicos reseñados en el POL, no sólo están en As Saiñas y Rosende, como bien reconoce; sino que afectan, a todos los cauces de agua que surcan el municipio desde el Esteirón hasta Espiñeirido, por lo cual incide en todas las parroquias del minicipio, ya que todas poseen ríos y regatos en su orografía natural.

Web del P.O.L6.- Faltaría más, que un plan sectorial en período de exposición pública, interrumpiese la concesión de Licencias Municipales en el Concello. Para ello tendría que tener el plan rango de ley, y así poder coartar la potestad del Concello, y por supuesto no es el caso presente. En estos años, se ha construido en el medio urbano de las parroquias, posiblemente mucho más de lo que hubiesen querido los vecinos del lugar.

7.- Los vecinos claro que tienen que estar preocupados por la lentitud del actual gobierno local, llevan cuatro años esperando por la Ampliación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, y no se ven atisbos de resolución; ni tampoco de su adaptación a la vigente Ley del Suelo.

 

En defensa do Hospital do Barbanza
En Ribeira a 28 de Septiembre de 2010

Hospital Comarcal de BarbanzaA sanidade pública e un dos piares básicos da nosa sociedade e do noso benestar. Por desgracia para todos, o Partido Popular, tanto na Xunta de Galiza coma na Alcaldía de Ribeira non se preocupan o mais mínimo polo noso sistema de saúde.

E máis, parece que se esforzan por debilitalo, tanto polos seus recortes coma polas súas omisións.

A situación do Hospital da Barbanza é critica. Os traballadores esfórzanse por dar un bo servizo, pero cos recortes cos que o Sr. Feijoo pretende debilitar o noso sistema de saúde; a postura de non dotar a plantilla do hospital dun corpo de celadores que alivie o traballo dos facultativos e auxiliares; a desidia continuada no mantemento das instalacións e un largo etc, co que están conseguindo que teñamos un sistema de saúde pública de segunda categoría.

Non se pode consentir, coma nos últimos dias, que unhas instalacións sanitarias, que deberían manter un esixente nivel en calidade de hixiene e salubridade, esteen plagados de insectos, moscas e sobre todo mosquitos, que molestan e pican se parar, coas posíbeis infeccións que isto pode supoñer.

Non se pode consentir que a limpeza nas instalacións e no mobiliario se vaia deteriorando progresivamente sen actuar da maneira adecuada.

Non se pode consentir que se prexudique tan gravemente o sistema que vela pola saúde de todos os cidadáns.

Desde o Partido Socialista de Ribeira protestamos enerxicamente fronte esta situación. Nin nos, nis os cidadáns de Ribeira e da comarca vamos a consentir que convertan a Sanidade Pública que tantos cartos nos custou a todos, en un servizo de segunda categoría.

Esiximos o Sr. Alcalde de Ribeira, que tome as medidas oportunas para que os cidadán de Ribeira non se vexan afectados polos recortes que o seu propio partido esta aplicando o noso sistema de saúde pública.

Esiximos que o Sr. Feijoo rectifique a súa política en recortes en sanidade e si e necesario, que recorte o seu gabinete de 55 asesores para así poder contratar celadores; e deste paso, inste o Sr. Administrador de dito centro, que asuma a súa responsabilidade, e deixe de votarlle a culpa das listas de espera o mesmo Zapatero.

Formularios de alegacións sobre o POL
En Ribeira a 24 de Septiembre de 2010

Web del P.O.LP.O.L (Plan de Ordenación do Litoral)

Estando aberto o plazo de alegacións ó POL. Poñemos a disposición das persoas interesadas en reclamar para defender os seus bens e dereitos os pertinentes formularios de algacións.

As alegacións poderán presentarse directamente na Conselleira do Territorio o na Delegación de Pesca de Ribeira ata o día 30 de septembro de 2010.

Para unha mellor información pode vostede visualizar na web o plano, para conocer os detalles e a situación da sua finca.

Web del Plan de Ordenación del Litoral

De todas formas se vostede quere que lle atendamos na Casa do Pobo de Ribeira (Sede do PSOE, na rúa dos muiños, bajo s/n) de luns a venres pola tarde en horario de 10:00 a 11:00 horas.

Formularios de alegacións para descargar.

FORMULARIO 1
FORMULARIO 2
FORMULARIO 3
FORMULARIO 4

Saneamento do río Listres
En Ribeira a 22 de Septiembre de 2010

Contaminación en Rio ListresO Conselleiro Socialista Manuel Ageitos, presentoú no rexistro a seguinte moción referente ó saneamento do Río Listres:


O alcantarillado e o saneamento segue sendo un dos puntos débiles do noso concello. A deixadez, a falta de previsión e as poucas obras que o grupo municipal do concello de ribeira esta a poñer para tentar paliar os problemas empeza a supor un problema para a saúde dos cidadáns.

Un exemplo moi claro e a rede de saneamento e alcantarillado que esta feita fai mais de 20 anos que ven do lugar da Filgueira-Carreira e sae directamente o Río Listres, sen que a estas alturas estea conectado a rede de saneamento municipal trazado pola estrada xeral Carreira-Aguiño.

A consecuencia desto, os cheiros que se teñen que soportar na zona da Pontella cada tarde son nauseabundos, chegando a perigar a saúde individual.

Por todo isto, instase ó Pleno Municipal á adopción do seguinte acordo:

1.- Que se efectúe unha revisión urxente desta rede de saneamento clandestina que verte directamente no río Listres na parroquia de Aguiño, e esta causando problemas importantes na convivencia dos veciños, tanto de Aguiño como de tódalas persoas que nos visitan chámense veraneantes ou turistas.

Saudo do Secretario Xeral
En Ribeira a 21 de Septiembre de 2010

José Manuel Vilas Álvarez - Secreatrio General Psdeg-psoe RibeiraAmigo/a:

No nome da Agrupación Socialista de Ribeira, douvos a mais cordial benvida a nosa páxina web, na que incluímos información das distintas actividades que facemos.

Esta páxina quer ser tamén a testemuña do crecemento experimentado desde o orixe ata o día de hoxe.

O obxectivo desta canle e que podas participar nun proxecto donde queremos cimentar o futuro de Ribeira; outros limitaránse a aceptar o concello tal cal está, pero nós debemos construíla nova realidade social.

Estamos obrigados a formar parte desta gran labor colectiva, porque de antigo fómolo inicio das maiores conquistas sociais.

Profundizar na democracia é un asentimento que cada vez facemos mais os partidos políticos. Isto correspóndese, loxicamente, cunha demanda clara e contundente da nosa sociedade. Todos debemos participar mais nas tomas de decisións, no día a día do que acontece neste recuncho das Rías Baixas; que sirva tamén para facernos chegar as vosas ideas e recomendacións de cara a mellorala nosa convivencia.

E de resaltar que nunca tivemos como sociedade, tanto coñecemento, tanta conciencia social, tanto avance en tecnoloxía e investigación. Temos mais e mellor visión das cousas, polo que dispoñemos da oportunidade de crear unha sociedade con mellor calidade de vida para todos, e sobre todo mais sostible e equilibrada.

Si compartes esta visión da sociedade, convídoche a coñecernos, a participar na construcción dun proxecto para Ribeira e o seu concello.

Espero que a páxina sexa do teu agrado e que conectes asiduamente con nós, un saúdo de agarimo.